ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 ซื้อเหล็กเสริม DB28 SD40 ยาว 12.00 ม. จำนวน 7,000 เส้น เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 13/06/2562 13/06/2562 e-สพ.1/วส/31/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
47 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ที่ กม.2+657 13/06/2562 13/06/2562 e-สพ.1/ปก/30/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
48 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2562 งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 13/06/2562 13/06/2562 คค 06117/6/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 1
49 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาเร่งด่วนฉุกเฉิน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0501 ตอน ท่าพระ - ขอนแก่น ที่ กม.327+771 12/06/2562 12/06/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
50 โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ถนนสายหลักในจังหวัดอุตรดิตถ์ การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก-หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.331+575 -กม.332+575 12/06/2562 12/06/2562 E อต.1/35/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
51 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(งบพัฒนาจังหวัด) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ถนนสายหลักในจังหวัดอุตรดิตถ์ การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0401 ตอน พญาแมน-ไร่อ้อย ระหว่าง กม.196+928 - กม.198+692 12/06/2562 12/06/2562 E อต.1/36/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
52 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ถนนสายหลักในจังหวัดอุตรดิตถ์ การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0501 ตอน นาอิน-ชัยมงคล ระหว่าง กม.288+273 - กม.288+669 12/06/2562 12/06/2562 E อต.1/34/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
53 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ นอกเงินทุน (ครั้งที่ 2) 11/06/2562 11/06/2562 คค 06037/4/พ.4/3/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
54 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 3 รายการ งานติดตั้ง ระหว่าง กม.412+900-กม.413+800(ทล.11)และ กม.55+900-กม.57+612.5(ทล.1023)โครงการทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ-ปางมะโอ 13/06/2562 11/06/2562 eb-ศลป.69/2562 ศูนย์สร้างทางลําปาง
55 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 1216 ตอน ห้วยแก๊ต - ขุนสถาน ระหว่าง กม.13+175 - กม.13+675 11/06/2562 10/06/2562 คค 06014(พ.1)/ 40 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
56 โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมป้ายเตือนความเร็วระบบตรวจวัดแบบอัตโนมัติ Your Speed ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ที่ กม.420+150 NB. (ด้านขาขึ้น) 10/06/2562 10/06/2562 จ.กพ./e-bd3/2562 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
57 งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 125 KVA พร้อมติดตั้ง สะพานมิตรภาพ (หนองคาย - เวียงจันทน์) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.509+113 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน 12/06/2562 10/06/2562 คค 06023/สพ.1/2/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย
58 งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 125 KVA พร้อมติดตั้ง สะพานมิตรภาพ (หนองคาย - เวียงจันทน์) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.509+113 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน 12/06/2562 10/06/2562 คค 06023/สพ.1/2/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย
59 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน ๑๖ รายการ (ครั้งที่ ๒) 11/06/2562 07/06/2562 จบ./พ.4/4/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
60 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๑๗ รายการ (ครั้งที่ ๒) 11/06/2562 07/06/2562 จบ./พ.2/3/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,478 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358