ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 12 รายการ (176 หน่วย) 2,000.00 26/06/2563 คค 06117/สทล.1.1/5/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 1
47 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนเข็กน้อย - แยกอาเซียน ระหว่าง กม.๓๓๕+๑๕๐ - กม.๓๓๕+๑๘๐ (RT) 5,000,000.00 26/06/2563 คค 06035/36/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
48 ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 7 รายการ 692.00 26/06/2563 สทล.10/งท/01/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
49 ขายทอดตลาดรถฟาร์มแทรคเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้าชำรุด หมายเลข 68-6181-95-4 ยี่ห้อ BELARUS-MTZ80 หมายเลขทะเบียน 4ต-8964 60,000.00 26/06/2563 คค 06059/พ.4/3/2563 ลงวัที่ 26 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
50 งานจัดซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอน น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 672,000.00 26/06/2563 คค 06115.3/นพ.66/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
51 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 611,856.00 26/06/2563 คค 06115.3/บท.65/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
52 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,983,551.00 26/06/2563 คค 06115.3/บท.64/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
53 จ้างก่อสร้างงานทำระบบอัดแรงคาน I-Girder ความยาวช่วง ๒๕.๐๐ ม. จำนวน ๒๔ คาน ณ โครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,759,930.00 26/06/2563 คค 06115.3/บท.63/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
54 งานจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 334 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกต่างระดับอ่างทอง – บ้านรอ ระหว่าง กม.0+210 – กม.1+870 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1,748 ม. 3,199,000.00 26/06/2563 อท./EB/21/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง
55 จ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุง Image Processing System (ImPS) สถานีตรวจสอบน้ำหนักลาดบัวหลวง (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา สถานีตรวจสอบน้ำหนักอยุธยา (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา สถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรพตพิสัย (ขาเข้า) จ.นครสวรรค์ 3,766,000.00 26/06/2563 สคน./e-92/2563 ลว.26 มิ.ย.63 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
56 535/45/63/7 3,830.00 25/06/2563 535/45/63/7 แขวงทางหลวงพะเยา
57 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 180,000.00 25/06/2563 คค 06011(พ.1)/02/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
58 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง จำนวน 1 คัน (งานนอกเงินทุนหมุนเวียน) 80,000.00 25/06/2563 ขท.พล.2/N1/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
59 จ้างก่อสร้างโครงการเจาะน้ำบาดาลและจัดทำประปาบริการประชาชนหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเกาะคา 700,000.00 25/06/2563 ลป.1(b)/48/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
60 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนันสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง บนเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู กม.38+775-กม.40+727 31,534,000.00 25/06/2563 คค 06039/พ.1/34/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
แสดง 46 ถึง 60 จาก 7,062 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358