ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 จำหน่ายพัสดุ (เครื่องจักรกล งานเงินทุน) โดยวิธีขายทอดตลาด 21/11/2562 21/11/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
47 จ้างตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 23.00 ม. จำนวน 138 ต้น 21/11/2562 21/11/2562 eb-สพ.4/10/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
48 ซื้อเหล็กเส้นข้ออ้อย จำนวน 6 รายการ 21/11/2562 21/11/2562 eb-สพ.4/12/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
49 ซื้อเหล็กเส้นข้ออ้อย จำนวน 5 รายการ 21/11/2562 21/11/2562 eb-สพ.4/13/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
50 ซื้อแผ่นยางรองคาน จำนวน 2 รายการ 21/11/2562 21/11/2562 eb-สพ.4/11/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
51 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 21/11/2562 21/11/2562 eb1/14/2563 กองการพัสดุ
52 ซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน 87,235 ลบ.ม.(หลวม) (คุณสมบัติตามมาตรฐานที่ ทล.-ม. 102/2532 CBR ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ส่วนที่ 4 ด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม. 2+250 - กม. 3+800 ระยะทาง 1.550 กม. ด้านทิศตะวันออก ระหว่าง กม. 4+700 - กม. 6+729 ระยะทาง 2.029 หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด 21/11/2562 21/11/2562 เลขที่ ศข. eb/8/2563 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
53 ซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน ๘๐,๒๘๙ ลบ.ม. (หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ช่วงที่ ๒ ระหว่าง กม. ๒๑๙+๙๐๐ - กม. ๒๒๑+๑๓๕ หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด 21/11/2562 20/11/2562 เลขที่ ศข. eb/7/2563 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
54 ซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน ๘๐,๒๘๙ ลบ.ม. (หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ช่วงที่ ๒ ระหว่าง กม. ๒๑๙+๙๐๐ - กม. ๒๒๑+๑๓๕ หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด 20/11/2562 20/11/2562 เลขที่ ศข. eb/7/2563 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
55 งานปรับปรุงอาคารศูนย์ควบคุมกลาง (CCB) ลาดกระบัง และอาคารด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บางบ่อ อาคาร TYPE B 20/11/2562 20/11/2562 กท./eb.7/2562 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
56 งานซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 20/11/2562 20/11/2562 ประกาศงานซื้อยานพาหนะ ที่ คค 06025/สม/r.1/e1/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
57 งานซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 20/11/2562 20/11/2562 ประกาศซื้อยานพาหนะ ที่ คค 06025/สม/พ.1/e1/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
58 ประกวดราคาซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ชนิดลวด 7 เส้น ประเภทผ่อนคลาย ? 1/2"GRADE 1860 ตามมาตรฐาน มอก.420-2540 จำนวน 82 ตัน (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ที่ กม.11+345.440 28/11/2562 19/11/2562 eb-สพ.2/สร.4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
59 ประกวดราคาซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ชนิดลวด 7 เส้น ประเภทผ่อนคลาย ? 1/2"GRADE 1860 ตามมาตรฐาน มอก.420-2540 จำนวน 82 ตัน (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ที่ กม.11+345.440 28/11/2562 19/11/2562 eb-สพ.2/สร.4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
60 ประกวดราคาซื้อแผ่นเหล็กเรียบดำ ขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ที่ กม.11+345.440 21/11/2562 19/11/2562 eb-สพ.2/สร.7/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 2,203 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358