ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุด(งานนอกเงินทุน) 07/09/2562 06/09/2562 สฎ 11/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
47 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า - สวนปา ระหว่าง กม.263+800 - กม.264+600 RT. 07/09/2562 06/09/2562 คค 06014(พ.1)/ 47 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
48 งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2562 งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 06/09/2562 06/09/2562 คค 06117/8/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 1
49 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0703 ตอน เขาสมิง – แม่น้ำตราด ระหว่าง กม.399+275 – กม.399+650 ปริมาณงาน 0.690 กม. 06/09/2562 06/09/2562 ประกาศลงวันที่ 6 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงตราด
50 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 ตอน นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น ระหว่าง กม.393+430 - กม.394+425 ปริมาณงาน 0.995 กม. 06/09/2562 06/09/2562 อต.2/ม.2/38/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
51 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ระหว่าง กม.341+075 - กม.342+175 ปริมาณงาน 1.100 กม. 06/09/2562 06/09/2562 อต.2/ม.2/37/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
52 รถบดสั่นสะเทือนล้อเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ตัน จำนวน 6 คัน 06/09/2562 06/09/2562 eb2-2/8/2563 กองการพัสดุ
53 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2562 รหัสงาน 28003 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0402 ตอน กกไม้แดง – บ้านป่า ระหว่าง กม.233+160– 233+990 RT. รวมปริมาณงาน 0.830 กม. 19/09/2562 06/09/2562 eb ขท.พล.2/40/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
54 จ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2562 รหัสงาน 28003 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ระหว่าง กม.278+400 – 278+750 รวมปริมาณงาน 0.700 19/09/2562 06/09/2562 eb ขท.พล.2/41/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
55 จ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงหมายเลข 6 สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา (ช่วงก่อสร้างแล้วเสร็จ ) ระหว่าง กม.119+000 - กม.175+000 (รวม RAMP ต่าง ๆ) ปริมาณงาน 1 L.S. 06/09/2562 05/09/2562 คค 06057/E.1/41/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
56 จ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงหมายเลข 6 สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา (ช่วงก่อสร้าง แล้วเสร็จ) ระหว่าง กม.119+000 - กม.175+000 (รวม RAMP ต่าง ๆ) ปริมาณงาน 1 L.S. 05/09/2562 05/09/2562 คค 06057/E.1/41/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
57 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ (คร้ังที่ 2) 05/09/2562 05/09/2562 คค 06114.2/ท.8/2562 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
58 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป วัสดุชำรุด ปีงบประมาณ 2561 (งานงบประมาณฯ) จำนวน 55 รายการ 05/09/2562 05/09/2562 ประกาศขายทอดครุภัณ์ชำรุด (งานงบประมาณฯ) สำนักงานทางหลวงที่ 14
59 งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน ฝ่ายปรับซ่อม ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.65+800 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 05/09/2562 05/09/2562 eb-สส/42/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
60 ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.330+680 – กม.345+000 (เป็นช่วงๆ) 05/09/2562 05/09/2562 คค06054/พ.1/e/20/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,980 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358