ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ – ลืออำนาจ ระหว่าง กม.513+861 – กม.514+100 และ กม.515+111 – กม.515+411 05/09/2562 05/09/2562 คค06054/พ.1/e/19/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
62 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก – อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.505+518 – กม.506+373 05/09/2562 05/09/2562 คค06054/พ.1/e/18/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
63 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ปทุมราชวงศา - หนองผือ ระหว่าง กม.354+850 - กม.355+620 05/09/2562 05/09/2562 คค06054/พ.1/e/17/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
64 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 05/09/2562 05/09/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๑๑๒๐ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
65 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอน กิ่วพร้าว - เชียงแสน ระหว่าง กม.18+880 - กม.19+300 LT. ปริมาณงาน 0.420 กม. 05/09/2562 05/09/2562 eb-ชร.2/58/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
66 งานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 1202 ตอนควบคุม 0200 ตอน สันต้นแหน – ป่าแดด ระหว่าง กม.38+795 – กม.39+930 ปริมาณงาน 1.135 กม. 05/09/2562 05/09/2562 eb-ชร.2/56/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
67 งานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1292 ตอนควบคุม 0200 ตอน พวงพยอม - แม่ลอยไร่ ระหว่าง กม.31+350 - กม.32+500 ปริมาณงาน 1.150 กม 05/09/2562 05/09/2562 eb-ชร.2/57/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
68 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.347+091 - กม.347+620 (LT.) ปริมาณงาน 0.529 กม. 05/09/2562 05/09/2562 E อต.1/41/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
69 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0100 ตอน กำแพงเพชร - แก้วสุวรรณ ที่ กม.3+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/09/2562 05/09/2562 กพ./e-bd 39/2562 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
70 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2562 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0401 ตอน บ้านกร่าง - พิษณุโลก ระหว่าง กม.220+851 - กม.221+611 RT. 05/09/2562 05/09/2562 พล.EB/53/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
71 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0502 ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก ระหว่าง กม.300+512 - กม.300+970 (LT.) ปริมาณงาน 0.458 กม. 05/09/2562 05/09/2562 E อต.1/40/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
72 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0401 ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย ระหว่าง กม.194+016 - กม.194+710 ปริมาณงาน 0.694 กม. 05/09/2562 05/09/2562 E อต.1/42/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
73 ซื้อรถบดสั่นสะเทือนล้อหน้าเหล็กล้อหลังยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จำนวน 18 คัน 05/09/2562 05/09/2562 eb2-2/7/2563 กองการพัสดุ
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอนพิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่าง กม.62+470 - กม.64- 270 05/09/2562 05/09/2562 คค 06051/พ.1/e/34/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
75 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียนฯ) 06/09/2562 05/09/2562 - แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,980 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358