ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 งานซื้อวัสดุทรายถมคันทาง (Working Platform) จำนวน 17,690 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สาย วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2562 27/11/2562 ศส.(e)3/2563 ศูนย์สร้างทางสงขลา
62 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.51+100 - กม.51+640 (RT.) ระยะทางดำเนินการ 0.540 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2562 27/11/2562 E คค06023/พ.5.1/30/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย
63 งานจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณด่านฯ และช่องทาง ETC พร้อมเปลี่ยนทดแทนกล้องถ่ายเหตุการณ์รถฝ่าฝืน (DVES) และกล้องในตู้เก็บเงิน (Booth CCTV) เดิม บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 27/11/2562 27/11/2562 กท./eb.10/2563 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
64 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน 19 รายการ (ครั้งที่ 2) 26/11/2562 26/11/2562 พ.1/2/2563 แขวงทางหลวงยะลา
65 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) ครั้งที่ 2 26/11/2562 26/11/2562 คค 06052/2563/2 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
66 การขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 26/11/2562 26/11/2562 สพ.1/2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
67 การขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 26/11/2562 26/11/2562 สพ.1/2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
68 โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณไหล่ทาง กม. 24+200 ถึง 27+700 LT. บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 26/11/2562 26/11/2562 กท./eb.8/2562 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
69 งานติดตั้งเสาธงพร้อมฐานและงานหลังคากันสาดอาคาร TSB บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 26/11/2562 26/11/2562 กท./eb.9/2562 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
70 งานกำแพงกันเศษวัสดุตกหล่นบนราวสะพานแบบโปร่ง (ACRYLIC PANEL PROTECTION GUARD) ทางหลวงหมายเลข 350 ตอนควบคุม 0100 ตอน รัชดาภิเษก - รามอินทรา ระหว่าง กม. 3+690 - กม. 3+790 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 200 เมตร 25/11/2562 25/11/2562 กท./e.1/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
71 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานนอกเงินทุนฯ) จำนวน 3 รายการ 26/11/2562 22/11/2562 สทล.16.1/พ.1/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16
72 โครงการผลิตตามโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงซ่อมสร้างเครื่องจักรกล สำหรับจ้างติดตั้งชุดลากพ่วงกับรถบรรทุก ๖ ตัน ๖ ล้อ สำหรับลากจูงรถพ่วงรถบรรทุกเครื่องจักรกล ขนาด ๘.๕ ตัน จำนวน ๒๒ คัน 22/11/2562 22/11/2562 eb/งท/5/2563 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
73 ซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน 67,616 ลบ.ม.(หลวม) (คุณสมบัติตามมาตรฐานที่ ทล.-ม. 102/2532 CBR ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔ ) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ส่วนที่ 3 ด้านทิศตะวันออก ระหว่าง กม. 17+200 - กม. 17+900 (จุดกลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟที่ กม. 17+605) หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด 22/11/2562 22/11/2562 เลขที่ ศข. eb/9/2563 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
74 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ที่ กม.11+345.440 22/11/2562 21/11/2562 eb-สพ.2/สร.3/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
75 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ที่ กม.11+345.440 22/11/2562 21/11/2562 eb-สพ.2สร.2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 2,236 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358