ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาด วัสดุสภาพชำรุด จำนวน 8 รายการ ตามประกาศ ที่ กท.1/2562 ลว. 8 พฤษภาคม 2562 07/06/2562 07/06/2562 กท.1/2562 ลว. 8 พฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
62 ขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด จำนวน 1 เครื่อง 07/06/2562 07/06/2562 คค 06023/พ.5.3/2/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาเส้นทางเข้าประตูเมืองภูเก็ต บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ระหว่าง กม.11+300-กม.11+800 และทางหลวงหมายเลข 4302 ตอนหาดทรายแก้ว-ท่านุ่น ระหว่าง กม. 0+000-กม.3+550 จำนวน 1 แห่ง 07/06/2562 07/06/2562 eb-ภก. 43/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
64 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 3) 07/06/2562 07/06/2562 คค 06114.2/ท.6/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
65 การขายทอดตลาดยางเก่าชำรุด เสื่อมสภาพ (งานเงินทุน) 07/06/2562 07/06/2562 คค 06012/พ.1/4/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
66 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 43 รายการ 07/06/2562 07/06/2562 ประกาศ กจ.(ข) 5/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
67 จ้างเหมาทำงานซ่อมผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 3472 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - ตลุงเหนือ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+070 ปริมาณงาน 546 ตร.ม. 07/06/2562 07/06/2562 สพ.2/(e-bid)/36/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
68 งานจ้างเหมาทำงานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย ทล 304 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองหลวงแพ่ง - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+119 - กม.70+102 และ กม.71+429 - กม.71+716 และทางต่างระดับที่ฉะเชิงเทราฯ ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/06/2562 07/06/2562 ฉช(e-bid) 30/2562 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
69 งานจ้างเหมาทำงานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย ทล 304 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองหลวงแพ่ง - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+119 - กม.70+102 และ กม.71+429 - กม.71+716 และทางต่างระดับที่ฉะเชิงเทราฯ ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/06/2562 07/06/2562 ฉช(e-bid) 30/2562 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
70 งานซื้อวัสดุก่อสร้างเหล็กเส้นกลม จำนวน 54,077 เส้น เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย สาย กรุงเทพ - นครราชสีมา 07/06/2562 07/06/2562 คค 06114.2/eb.67/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
71 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.37+820 - กม.38+570 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/06/2562 07/06/2562 คค 06053/พ.1/e.24/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
72 ซื้อรถบริการอัดฉีด ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน จำนวน 7 คัน 06/06/2562 06/06/2562 eb1/23/2562 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 กองการพัสดุ
73 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่าง กม.๗+๘๐๐ - กม.๘+๐๙๑ ด้านขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) บริเวณทางแยกต่างระดับท่าเรือแหลมฉบัง ปริมาณงานรวม 06/06/2562 06/06/2562 eb./74/2562 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
74 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง จำนวน 1 คัน 05/06/2562 05/06/2562 คค06059/พ.4/4/2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
75 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักรชำรุดงานเงินทุน(เครื่องผสมแอสฟัลต์แบบเคลื่อนที่) จำนวน 1 รายการ 05/06/2562 05/06/2562 537-62-3 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,478 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358