ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 เรื่อง ขายทอดตลาด เครื่องจักร / ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 3,698,000.00 24/06/2563 สก.(งท.๕)/๗/๒๕๖๓ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
62 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะงานเงินทุนฯ (ครั้งที่ 2) 5,800.00 24/06/2563 ลพ./3/2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
63 ขายแบตเตอรี่ 16,250.00 24/06/2563 สฏ3/4/253 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
64 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งกำแพงกันเสียง (Noise Barrier) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - บางพลี ระหว่าง กม.๔๑+๗๒๒ - กม.๔๑+๘๕๐ LT. (บริเวณสะพานคลองลำเกร็ด) ปริมาณงาน ๗๘.๐๐ เมตร 1,624,609.78 24/06/2563 eb./130/2563 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
65 งานซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อม ระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง – เชิงบันไดเขาพระวิหาร ที่ กม. 51+975 และ กม.71+240 490,300.00 23/06/2563 eb-สพ.2/ภช.2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
66 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 270,000.00 23/06/2563 435/1/63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
67 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 0.00 23/06/2563 สบ.(ข)/2/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
68 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 150,000.00 23/06/2563 ประกาศลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
69 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 13 รายการ 10,814.00 23/06/2563 กบ.3/2563 (ครั้งที่ 2) แขวงทางหลวงกระบี่
70 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร หลักกิโลเมตรและหลักกิโลเมตรย่อย ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองขาม - พลา ระหว่าง กม.๑๑๙+๐๐๐ - กม.๑๔๗+๐๗๕ และ กม.๑๔๘+๐๒๕ - กม.๑๔๙+๘๕๕ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๔๔๗.๒๘ ตร.ม. 3,280,000.00 23/06/2563 eb./129/2563 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
71 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.โพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ต.หอคำ - บึงกาฬ 650,000,000.00 23/06/2563 - สำนักก่อสร้างทางที่ 2
72 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจัก/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) (ครั้งที่ 2) จำนวน 3 รายการ 100,000.00 22/06/2563 413/งท/05/4/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
73 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (งานเงินทุนฯ) 8,900.00 22/06/2563 คค 06047/พ.4/03/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
74 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ (นอกเงินทุนฯ) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 16,000.00 22/06/2563 สทล.9.1/พ.4/63/8 สำนักงานทางหลวงที่ 9
75 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 4 รายการ 120,000.00 22/06/2563 คค06045/พ.1/1/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 61 ถึง 75 จาก 7,062 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358