ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ งานท่ออุโมงค์ ค.ส.ล. (BOX CULVERT) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(ไทย/ลาว) ที่ กม.497+025 ระยะทางดำเนินการ 0.077 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (77 M.) 19/11/2562 19/11/2562 E คค06023/พ.5.1/28/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย
77 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.45+800 - กม.47+570 (RT.) ระยะทางดำเนินการ 1.770 กม. 19/11/2562 19/11/2562 E คค06023/พ.5.1/27/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย
78 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ งานท่ออุโมงค์ ค.ส.ล.(BOX CULVERT) ทางหลวงหมายเลข 211 CS. 0101 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ที่ กม.0+850 ระยะทางดำเนินการ 0.27 กม. 19/11/2562 19/11/2562 E คค06023/พ.5.1/29/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย
79 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุดเเละเสื่อมสภาพ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 3 รายการ 18/11/2562 18/11/2562 พบ.(ท)2/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
80 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุดเเละเสื่อมสภาพ (งานเงินทุนฯ) จำนวน ๖ รายการ 18/11/2562 18/11/2562 พบ.(ท)1/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
81 ซื้อรถโดยสารแบบตู้ (ดีเซล) จำนวน 3 คัน 18/11/2562 18/11/2562 eb1/13/2563 ลงวันที่ี 18 พฤศจิกายน กองการพัสดุ
82 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน 18/11/2562 18/11/2562 คค06016/1/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
83 จ้างทำคานคอนกรีตอัดแรงแบบดึงลวดภายหลัง ช่วง 30.00 ม. พร้อมวางบนตอม่อ จำนวน 57 คาน 19/11/2562 18/11/2562 eb-สพ.4/7/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
84 งานซื้อไม้คานกั้นอัตโนมัติ (ALB) 18/11/2562 18/11/2562 กท./eb.5/2563 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
85 จ้างเหมาหล่อและขนส่ง R.C. MANHOLE TYPE D FOR R.C.P. DIA. ๑.๒๐ M. (ไม่รวมฝาปิด) จำนวน ๖๖ บ่อ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. ๒๑๕+๗๓๕ - กม. ๒๑๖+๖๐๐ และ ระหว่าง กม. ๒๑๙+๙๐๐ - กม. ๒๒๑+๑๓๕ รวมระยะทาง ๒.๑๐๐ กม. 15/11/2562 15/11/2562 เลขที่ ศข. eb/6/2563 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอัฒจันทร์ประธานทิศตะวันตก (ส่วนที่เหลือ) และงานวัสดุครุภัณฑ์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑ งาน โครงการก่อสร้างสนามกีฬา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/11/2562 15/11/2562 eb-ศลป.1/2563 ศูนย์สร้างทางลําปาง
87 ขายทอดตลาดรถวิทยุตำรวจทางหลวง สภาพชำรุด 15/11/2562 14/11/2562 นศ./พ.4/2/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
88 ซื้อแผ่นพื้นสำเร็จรูป (PRECAST FORM) จำนวน 1,700 ตร.ม. 14/11/2562 14/11/2562 eb-สพ.4/3/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
89 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. มีส่วนผสม SILICA FLUM ไม่เกิน 30% (คอนกรีต Pump.) จำนวน 500 ลบ.ม. 14/11/2562 14/11/2562 eb-สพ.4/2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
90 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. จำนวน 350 ลบ.ม. 14/11/2562 14/11/2562 eb-สพ.4/6/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 2,203 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358