ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 28/08/2562 29/08/2562 ปธ.(ข)2/2562 แขวงทางหลวงปทุมธานี
77 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.1+000 - กม.1+920 (LT., RT.) และ กม.3+235 - กม.4+740 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/08/2562 29/08/2562 คค 06053/พ.1/e.26/2562 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
78 งานเปลี่ยนไฟแสดงสถานะช่องทาง (OTL) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ช่วงกรุงเทพฯ - ชลบุรี) 29/08/2562 29/08/2562 กท./eb.43/2562 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
79 งานเปลี่ยนระบบส่องสว่างภายในช่องทางด่านฯ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (ช่วงกรุงเทพฯ - ชลบุรี) 29/08/2562 29/08/2562 กท./eb.44/2562 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
80 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด-หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.224+000-กม.229+610 RT. และ กม.230+600-กม.232+600 RT. เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 2,757.000 ตารางเมตร 29/08/2562 29/08/2562 คค 06056/eb 39/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
81 งานติดตั้งมูลี่ภายในอาคารสำนักงานด่านฯ ธัญบุรี 1,2 และด่านฯ ทับช้าง 1 29/08/2562 29/08/2562 กท./eb.42/2562 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
82 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.56+800 - กม.58+700 (LT., RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/08/2562 29/08/2562 คค 06053/พ.1/e.25/2562 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
83 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ(งานเงินทุนหมุนเวียน) 08/08/2562 29/08/2562 ที่ สทล.12/02/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 12
84 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยะตรวจากรณ์ นอกเงินทุน (ครั้งที่ 4) 28/08/2562 28/08/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
85 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0102 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ระหว่าง กม.25+500 - กม.26+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/08/2562 28/08/2562 กท/e./37/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
86 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 70 รายการ 28/08/2562 28/08/2562 คค 06022/พ.5.2/2562/004 แขวงทางหลวงนครพนม
87 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก จำนวน 40 คัน 28/08/2562 28/08/2562 eb2-2/4/2563 กองการพัสดุ
88 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด นอกเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ 27/08/2562 27/08/2562 สทล.4/2/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 4
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - สันทรายหลวง ระหว่าง กม.896+800 - กม.897+200 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/08/2562 27/08/2562 e-ชร.1/33/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
90 ซื้อรถยนต์ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car) พร้อมเครื่องมือสื่อสาร และกล้องบันทึกภาพ การขับขี่ด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน 3 คัน 27/08/2562 27/08/2562 eb1/31/2562 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 กองการพัสดุ
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,956 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358