ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 การขายทอดตลาดแบตเตอรี่เก่าชำรุด เสื่อมสภาพ (งานเงินทุนฯ) 207,960.00 19/06/2563 คค 06012/พ.1/4/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
77 การขายทอดตลาดยางเก่าชำรุด เสื่อมสภาพ (งานเงินทุนฯ) 228,760.00 19/06/2563 คค 06012/พ.1/3/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
78 ขายทอดตลาดครุภัณพ์ชำรุด จำนวน ๒๐ รายการ 8,140.00 19/06/2563 แขวงทางหลวงพะเยา
79 งานปรับปรุงระบบอ่านระยะเพลาอัตโนมัติ (King Pin) สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้ำเขียว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา สถานีตรวจสอบน้ำหนักหาดใหญ่ (ขาออก) จ.สงขลา สถานีตรวจสอบน้ำหนักทุ่งสง (ขาออก) จ.นครศรีธรรมราช 5,984,065.56 19/06/2563 สคน./e-91/2563 ลว.19 มิ.ย.63 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
80 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งกำแพงกันวัสดุตกหล่น (Safety Net Protection Guard) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองขาม – พลา ที่ กม.๑๑๙+๐๐๐ – กม.๑๔๗+๐๗๕ LT., RT. เป็นช่วง ๆ และ กม.๑๔๘+๐๒๕ – กม.๑๔๙+๘๕๕ LT., RT. เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน ๒,๓๑๑.๐๐ เมตร 7,860,000.00 19/06/2563 eb./128/2563 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
81 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guardrail) บริเวณคันทางสูงและป้องกันอุปกรณ์ข้างทางตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ หนองขาม - พลา ระหว่าง กม.๑๑๙+๐๐๐ - กม.๑๔๗+๐๗๕ และ กม.๑๔๘+๐๒๕ - กม.๑๔๙+๘๕๕ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๕,๐๐๘.๐๐ เมตร 9,900,000.00 19/06/2563 eb./127/2563 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
82 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ระหว่าง กม.0+500 - กม.0+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16,000,000.00 19/06/2563 คค 06057/E.1/45/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
83 งานจ้างเหมาปรับระดับผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3271 ตอนควบคุม 0100 ตอน เนินสูง - ด่านชุมพล ระหว่าง กม.15+286 - กม.17+307 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 7,530 ตารางเมตร 1,757,000.00 18/06/2563 ประกาศลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
84 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขาทราย - ฆะมัง ระหว่าง กม 63+300 - กม.64+100 8,000,000.00 18/06/2563 พจ.E-33.2563 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงพิจิตร
85 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๖๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนปราณบุรี - ปากน้ำปราณ ระหว่าง กม.๒+๖๕๐ - กม.๒+๙๕๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 1,100,000.00 18/06/2563 หห.-eb 34/2563 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
86 กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ระหว่าง กม.435+005 - กม.436+150 1,000,000.00 17/06/2563 คค 06041/พ.1/EB/38/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
87 ขายทอดตลาดเครื่องจักร / ยานพาหนะชำรุด จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) รถบรรทุกน้ำ 1 คัน 0.00 17/06/2563 สทล.13-410-งท-30-1-2563 สำนักงานทางหลวงที่ 13
88 งานโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 35 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กม.58+090 – กม.61+750 (ทางขนานด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 100 ต้น 4,241,300.00 17/06/2563 eb-สส/27/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
89 งานโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 35 ตำบลบางแก้ว ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กม.63+650 – กม.65+460 (ทางขนานด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 52 ต้น 2,221,300.00 17/06/2563 eb-สส/26/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
90 จำหน่ายพัสดุ (เครื่องจักรกล งานนอกเงินทุน) โดยวิธีขายทอดตลาด 86,256.00 17/06/2563 คค 06123/พ.4/3/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 7,062 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358