ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 ประกวดราคาซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ชนิดลวด 7 เส้น ประเภทผ่อนคลาย ? 1/2"GRADE 1860 ตามมาตรฐาน มอก.420-2540 จำนวน 82 ตัน (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ที่ กม.11+345.440 28/11/2562 19/11/2562 eb-สพ.2/สร.4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
92 ประกวดราคาซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ชนิดลวด 7 เส้น ประเภทผ่อนคลาย ? 1/2"GRADE 1860 ตามมาตรฐาน มอก.420-2540 จำนวน 82 ตัน (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ที่ กม.11+345.440 28/11/2562 19/11/2562 eb-สพ.2/สร.4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
93 ประกวดราคาซื้อแผ่นเหล็กเรียบดำ ขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ที่ กม.11+345.440 21/11/2562 19/11/2562 eb-สพ.2/สร.7/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
94 ประกวดราคาซื้อแบบเหล็กหล่อขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ. เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ที่ กม.11+345.440 21/11/2562 19/11/2562 eb-สพ.2/สร.6/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
95 ประกวดราคาซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ จำนวน 60 ลบ.ม. เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ที่ กม.11+345.440 21/11/2562 19/11/2562 eb-สพ.2/สร.5/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
96 ประกวดราคาซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ชนิดลวด 7 เส้น ประเภทผ่อนคลาย ? 3/8"GRADE 1860 ตามมาตรฐาน มอก.420-2540 ขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ที่ กม.11+345.440 21/11/2562 19/11/2562 eb-สพ.2/สร.4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
97 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 19/11/2562 19/11/2562 554/60/63/44 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
98 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. จำนวน 210 ลบ.ม. 19/11/2562 19/11/2562 62117174586 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
99 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 375 กก./ลบ.ม. (คอนกรีต Pump.) จำนวน 500 ลบ.ม. 19/11/2562 19/11/2562 eb-สพ.4/8/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
100 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน ที่ สต/ข.๑/๒๕๖๓ 19/11/2562 19/11/2562 สต/ข.๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ 19 พ.ย.62 แขวงทางหลวงสตูล
101 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๖ ตอน หนองผ้าอ้อม-กุฉินารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/11/2562 19/11/2562 คค 06115.3/นก.10/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
102 งานจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว มอก.๔๒๐ จำนวน ๑๔ ตัน เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๖ ตอน หนองผ้าอ้อม-กุฉินารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/11/2562 19/11/2562 คค 06115.3/นก.9/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
103 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๖ ตอน หนองผ้าอ้อม-กุฉินารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/11/2562 19/11/2562 คค 06115.3/นก.8/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
104 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน โคกสำโรง-หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/11/2562 19/11/2562 คค 06115.3/คส.7/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
105 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน โคกสำโรง-หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/11/2562 19/11/2562 คค 06115.3/คส.6/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 2,236 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358