ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ 29/05/2562 29/05/2562 สค.(พ.)/งท./4/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
92 ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน 29/05/2562 29/05/2562 คค 06016/5/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
93 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.๖๕+๐๖๒ - กม.๖๖+๐๐๐ LT. และ กม.๗๒+๓๓๕ - กม.๗๒+๙๐๐ LT. ระยะทาง ๑.๕๐๓ กม. ปริมาณงาน ๕,๕๔๓ ตร.ม. 29/05/2562 29/05/2562 คค 06058/พ.1E/34/2562 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
94 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301,0302 ตอนสระกระเทียม-คลองอีจาง-หลุมดิน ที่ กม.68+500 และที่ กม.84+171 ปริมาณงาน 2 แห่ง 29/05/2562 29/05/2562 eb-รบ.49/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
95 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด(งานงบประมาณ) จำนวน 22 รายการ 28/05/2562 27/05/2562 ปน.3/2562 แขวงทางหลวงปัตตานี
96 การขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 24/05/2562 24/05/2562 สพ.1/6/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
97 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวคอนกรีต (Rehabilitation of Concrete Pavement) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองรี - หนองขาม ระหว่าง กม.๘๐+๕๕๐ - กม.๘๓+๗๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑๐๘,๙๗๐.๐๐ ตร.ม 24/05/2562 24/05/2562 eb./72/2562 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
98 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (แบตเตอรี่) งานเงินทุนฯ จำนวน 80 ลูก 23/05/2562 23/05/2562 คค 06114.1/(พ.4)/งท./01/2562 ลงวันที่ 23 พ.ค. 2562 ศูนย์สร้างทางลําปาง
99 ประกวดราคาจ้างโครงการล้อมย้ายต้นไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - ท่าก๊อ ระหว่าง กม.52+750 - กม.62+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (358 ต้น) 24/05/2562 23/05/2562 e-ชร.1/30/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
100 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล(งานเงินทุนหมุนเวียน) รถตักหน้า-ขุดหลัง จำนวน 1 รายการ 24/05/2562 22/05/2562 สฎ. 7/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
101 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 61 รายการ 22/05/2562 22/05/2562 437/พ.3/7/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
102 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแบบแผนผังแบบแปลนของสำนักภูมิสถาปัตย์งานทาง ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่าง กม.174+487-กม.176+053 ระยะทางยาว 1.566 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/05/2562 22/05/2562 อน./eb/24/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
103 งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อสร้างความปลอดภัย บริเวณถนนโรจนะ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน ถึง ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 44 ต้น 22/05/2562 22/05/2562 เผยแพร่ประกาศเชิญชวน อย./eb/31/2562 แขวงทางหลวงอยุธยา
104 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานนอกเงินทุน จำนวน 1 รายการ 01/05/2562 22/05/2562 ที่ สทล.17.1/3/2562 ลว.1 พ.ค. 62 สำนักงานทางหลวงที่ 17
105 ขายทอดตลาด แบตเตอรี่ชำรุด (งานเงินทุนฯ) 21/05/2562 21/05/2562 สก.(งท.๕)/๗/๒๕๖๒ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,478 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358