ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 16 รายการ 02/09/2562 02/09/2562 สบ.(ข)/1/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
92 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 รายการ 02/09/2562 02/09/2562 คค 06016/6/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
93 ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ (ชำรุด) 30/08/2562 30/08/2562 คค 06040/พ.1/2/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
94 ประกวดราคาจ้างทำงานจ้างเหมาขุดล้อมย้ายต้นไม้และนำกลับไปปลูกใหม่ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - พญาวัด ระหว่าง กม.308+000 - กม.316+199 ปริมาณงาน 328 ต้น 30/08/2562 30/08/2562 คค 06015(พ.1)/23/2562 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
95 รถบริการอัดฉีด ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน จำนวน 36 คัน 30/08/2562 30/08/2562 eb2-2/5/2563 กองการพัสดุ
96 ทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0202 ตอนสะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ระหว่าง กม.17+100 - กม.18+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/08/2562 30/08/2562 นบ./eb/38/2562 แขวงทางหลวงนนทบุรี
97 ทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง บนทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0102 ตอนแคราย - คลองบ้านใหม่ ระหว่าง กม.14+400 - กม.17+563 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/08/2562 30/08/2562 นบ./eb/37/2562 แขวงทางหลวงนนทบุรี
98 ทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอน แยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ระหว่าง กม.4+196 - กม.5+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/08/2562 30/08/2562 นบ./eb/36/2562 แขวงทางหลวงนนทบุรี
99 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (ชำรุด) จำนวน 4 รายการ 29/08/2562 29/08/2562 ชม.2/02/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
100 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 28/08/2562 29/08/2562 ปธ.(ข)2/2562 แขวงทางหลวงปทุมธานี
101 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.1+000 - กม.1+920 (LT., RT.) และ กม.3+235 - กม.4+740 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/08/2562 29/08/2562 คค 06053/พ.1/e.26/2562 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
102 งานเปลี่ยนไฟแสดงสถานะช่องทาง (OTL) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ช่วงกรุงเทพฯ - ชลบุรี) 29/08/2562 29/08/2562 กท./eb.43/2562 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
103 งานเปลี่ยนระบบส่องสว่างภายในช่องทางด่านฯ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (ช่วงกรุงเทพฯ - ชลบุรี) 29/08/2562 29/08/2562 กท./eb.44/2562 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
104 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด-หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.224+000-กม.229+610 RT. และ กม.230+600-กม.232+600 RT. เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 2,757.000 ตารางเมตร 29/08/2562 29/08/2562 คค 06056/eb 39/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
105 งานติดตั้งมูลี่ภายในอาคารสำนักงานด่านฯ ธัญบุรี 1,2 และด่านฯ ทับช้าง 1 29/08/2562 29/08/2562 กท./eb.42/2562 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,980 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358