ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 5 รายการ 620,000.00 17/06/2563 คค 06114.2/ท.7/2563 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
92 งานจ้างเหมาทำการปรับระดับ (Surface Leveling) ทางหลวงหมายเลข 4018 ตอนควบคุม 0200 ตอน ไม้เสียบ - หัวถนน ระหว่าง กม.42+272 - กม.42+762 จำนวน 3 รายการ ปริมาณงาน 2,792.00 ตร.ม. 999,000.00 17/06/2563 ประกาศผลฯ eb-พท.26/2563 แขวงทางหลวงพัทลุง
93 โครงการบารุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 9,613,950.00 17/06/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
94 ขายทอดตลาดยางนอกขนาดต่างๆ ชำรุดและเศษเหล็ก (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 800.00 15/06/2563 ศส. (ท) 6/2563 ศูนย์สร้างทางสงขลา
95 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด 110,000.00 15/06/2563 537/63/4 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
96 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด 110,000.00 15/06/2563 537/63/4 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
97 งานจ้างเหมาปรับระดับผิวแอสฟัสต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0703 ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ระหว่าง ก.ม.399+266 - กม.399+553 ปริมาณงาน 3,071 ตารางเมตร 994,300.00 15/06/2563 ประกาศลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
98 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 11 รายการ 39,000.00 15/06/2563 ธบ./งท.1/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี
99 งานซื้อแผ่นเหล็ก 0.15 X 2.00 X 0.016 ม. ขนาดรู 0.025 X 0.09 เมตร จำนวน 8 รู ตามมาตรฐาน มอก.1479 SS400 จำนวน 722 แผ่น (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 228 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยสายหนัง - ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.52+900 - กม.53+984 584,820.00 15/06/2563 eb-สพ.2/หศ.3/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
100 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่ต่ำกว่า 357 กก./ตร.ซม. และส่วนผสมปูนซีเมนต์ประเภทหนึ่งไม่ต่ำกว่า 350 กก./ลบ.ม. จำนวน 470 ลบ.ม. (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 228 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยสายหนัง - ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.52+900 - กม.53+984 1,034,000.00 15/06/2563 eb-สพ.2/หศ.2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
101 งานซื้อเหล็กเส้นกลม RB 9 SR 24 ยาว 12.00 ม. ตามมาตรฐาน มอก. 20 - 2559 เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจร เพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 228 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยสายหนัง - ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.52+900 - กม.53+984 657,030.00 15/06/2563 eb-สพ.2/หศ.1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
102 งานจ้างเหมาก่อสร้างและต่อความยาวท่อเหลี่ยมและบ่อพัก ค.ส.ล. ชนิดพิเศษสำหรับท่อเหลี่ยม จำนวน 3 แห่ง ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 2,640,000.00 12/06/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
103 กิจกรรมก่อสร้างอุโมงค์จุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ที่ กม.1+070 35,000,000.00 12/06/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
104 ขายทอดตลาด เครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 46,000.00 11/06/2563 ศส. (ท) 5/2563 ศูนย์สร้างทางสงขลา
105 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ที่ กม. 51+975 และ กม.71+240 928,540.00 11/06/2563 eb-สพ.2/ภซ.1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 7,062 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358