ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 ขายทอดตลาด อะไหล่ชำรุด,ยางชำรุด,ถังน้ำมันเปล่าชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 4 รายการ 21/05/2562 21/05/2562 สก.(งท.๕)/๖/๒๕๖๒ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
107 ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน (งานเงินทุนฯ) จำนวน 14 รายการ 21/05/2562 21/05/2562 สก.(งท.๕)/๕/๒๕๖๒ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
108 ขายทอดตลาด เครื่องจักรกล/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) (ครั้งที่ 3) จำนวน 17 รายการ 21/05/2562 21/05/2562 437/พ.4/6/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
109 ประกาศขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 61 รายการ 21/05/2562 21/05/2562 สก.(งท.๕)/๘/๒๕๖๒ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
110 จ้างเหมาเช่าบริการสำหรับระบบสำรวจปริมาณจราจรชนิดติดตั้งถาวรและศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ 21/05/2562 21/05/2562 สป.1/eb./3/2562 สำนักอำนวยความปลอดภัย
111 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ระหว่าง กม.279+240 - กม.291+870 ปริมาณงาน 3 แห่ง 17/05/2562 17/05/2562 จบ./e/31/2562 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
112 งานซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (มอก.15 เล่ม 1 - 2555) สำหรับงานพื้นทางดินซีเมนต์ ปริมาณ 1,542 ตัน เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ-โนนชัยศรี ระหว่าง กม.216+600-กม.219+900 รวมระยะทาง 3.300 กม. 17/05/2562 17/05/2562 ศข.eb/44/2562 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
113 งานโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 325 ตำบลกระดังงาและตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 17/05/2562 17/05/2562 eb-สส/37/25621 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
114 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วังเจ้า - ตาก ที่ กม.508+696 17/05/2562 17/05/2562 e-สพ.1/วจ/29/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล ที่ กม.2+860 17/05/2562 17/05/2562 e-สพ.1/ขภ/28/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
116 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 17/05/2562 17/05/2562 คค 06035/32/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
117 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 17/05/2562 17/05/2562 eb1/21/2562 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 กองการพัสดุ
118 ซื้อรถบริการอัดฉีด ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน จำนวน 7 คัน 17/05/2562 17/05/2562 eb1/22/2562 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 กองการพัสดุ
119 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ระหว่าง กม.279+240 - กม.291+870 ปริมาณงาน 3 แห่ง 17/05/2562 17/05/2562 จบ./e/31/2562 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
120 งานกิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.117+800-กม.119+500 16/05/2562 16/05/2562 eb นน.2/39/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,478 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358