ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.56+800 - กม.58+700 (LT., RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/08/2562 29/08/2562 คค 06053/พ.1/e.25/2562 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
107 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ(งานเงินทุนหมุนเวียน) 08/08/2562 29/08/2562 ที่ สทล.12/02/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 12
108 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยะตรวจากรณ์ นอกเงินทุน (ครั้งที่ 4) 28/08/2562 28/08/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
109 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0102 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ระหว่าง กม.25+500 - กม.26+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/08/2562 28/08/2562 กท/e./37/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
110 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 70 รายการ 28/08/2562 28/08/2562 คค 06022/พ.5.2/2562/004 แขวงทางหลวงนครพนม
111 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก จำนวน 40 คัน 28/08/2562 28/08/2562 eb2-2/4/2563 กองการพัสดุ
112 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด นอกเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ 27/08/2562 27/08/2562 สทล.4/2/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 4
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - สันทรายหลวง ระหว่าง กม.896+800 - กม.897+200 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/08/2562 27/08/2562 e-ชร.1/33/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
114 ซื้อรถยนต์ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car) พร้อมเครื่องมือสื่อสาร และกล้องบันทึกภาพ การขับขี่ด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน 3 คัน 27/08/2562 27/08/2562 eb1/31/2562 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 กองการพัสดุ
115 จ้างก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง ปี ๒๕๖๒ งานก่อสร้างรั้วถาวร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนเสียบญวณ - กระบุรี ระหว่าง กม.๕๒๕+๖๔๙ - กม.๕๒๘+๔๕๘ ด้านขวาทาง เป็นแห่ง ๆ (กม.เก่า) (กม.๕๑๑+๕๕๒-กม.๕๑๔+๓๖๑ ด้านขวาทาง เป็นแห่ง ๆ (กม.ใหม่) ปริมาณงาน ๒,๔๕๑ เมตร 27/08/2562 27/08/2562 รน eb.37/2562 แขวงทางหลวงระนอง
116 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนเฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ ที่ กม.56+316.722 26/08/2562 26/08/2562 eb-นศ.34/2562 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
117 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บฯ 26/08/2562 26/08/2562 eb1/30/2562 กองการพัสดุ
118 ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 51 รายการ 26/08/2562 26/08/2562 สก.(งท.๕)/๑๓/๒๕๖๒ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
119 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ จำนวน 1คัน 26/08/2562 26/08/2562 437/พ.4/12/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
120 จ้างเหมาทำการก่อสร้างและติดตั้งป้ายคร่อมทาทง (Overhead Sign) ชนิดเตือนความเร็ว (Your Speed) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ที่ กม. 13+000LT., กม.21+000 RT. และทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ที่ กม.26+000 LT., กม.31+000 RT. 26/08/2562 26/08/2562 ประกาศเชิญชวน แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,980 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358