ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ 7,000.00 11/06/2563 คค 06117/สทล.1.1/4/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 1
107 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 80,000.00 11/06/2563 คค 06117/สทล.1.1/3/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 1
108 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 32,000.00 11/06/2563 คค 06117/สทล.1.1/2/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 1
109 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 80,000.00 11/06/2563 พช.๑ / (พ.๔) /๐๑/๒๕๖๓ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
110 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ (Modified Asphalt Concrete) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - คลองพระยาสุเรนทร์ ระหว่าง กม.๒๙+๕๐๐ - กม.๓๐+๕๐๐ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) บริเวณทางแยกต่างระดับลำลูกกา Ramp No. ๐๒๐๖., ๐๒๐๗., ๐๒๐๘. ปริมาณงาน ๒๔,๐๕๒.๐๐ ตร.ม. 10,000,000.00 11/06/2563 eb./125/2563 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
111 งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง (Major Repair of Highway Structure) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๘+๐๙๑ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑,๒๓๓.๐๐ เมตร 10,920,000.00 11/06/2563 eb./126/2563 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
112 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ (Modified Asphalt Concrete) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - บางพลี ระหว่าง กม.๕๓+๐๐๐ - กม.๕๓+๖๐๐ LT. (เป็นช่วง ๆ) บริเวณทางแยกต่างระดับทับช้าง Ramp No. ๐๖๐๓ ปริมาณงาน ๑๔,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. 10,000,000.00 11/06/2563 eb./124/2563 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
113 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ (Modified Asphalt Concrete) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - บางพลี ระหว่าง กม.๔๘+๐๐๐ - กม.๔๙+๐๐๐ LT. (เป็นช่วง ๆ) บริเวณทางแยกต่างระดับสุขาภิบาล ๓ Ramp No. ๐๕๐๑., ๐๕๐๓., ๐๕๐๔. ปริมาณงาน ๒๔,๑๓๕.๐๐ ตร.ม. 10,000,000.00 11/06/2563 eb./123/2563 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
114 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (งานเงินทุนฯ) 8,900.00 10/06/2563 คค 06047/พ.4/02/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
115 ซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 3,409,041.00 10/06/2563 e-สพ.1/วส/60/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน MARKING AND ROAD STUD ทางหลวงหมายเลข 3199 ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ระหว่าง กม.14+300 - กม.22+225 และ กม.25+100 - กม.27+550 2,218,398.00 10/06/2563 ศกจ.(พ.1)/eb.33/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน ROADWAY LIGHTINGS ทางหลวงหมายเลข 3199 ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ระหว่าง กม.14+300 - กม.22+225 และ กม.25+100 - กม.27+550 3,397,250.00 10/06/2563 ศกจ.(พ.1)/eb.32/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
118 ขายทอดตลาดรถวิทยุตำรวจทางหลวง จำนวน 1 รายการ 50,000.00 10/06/2563 แขวงทางหลวงพะเยา
119 ประกาศขายตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ 2,000.00 09/06/2563 อต.1/พ.4/2/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
120 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 200,000.00 09/06/2563 นธ.2/2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส
แสดง 106 ถึง 120 จาก 7,062 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358