ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1336 งานจ้างเหมาทำการ งานบำรุงปกติ ในทางหลวงหมายเลข 4236 ตอน ถนนแพรก-ลำนาว ระหว่าง กม.0+000-กม.37+728 ระยะทางดำเนินการ 37.728 กม. 15/01/2562 15/01/2562 e-กบ.27/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
1337 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงปกติตามโครงการงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย กม.14+000 - กม.47+569 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/01/2562 15/01/2562 รย./eb./36/2562 แขวงทางหลวงระยอง
1338 งานจ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี - ท่าใหม่ ระหว่าง กม.1+350 - กม.1+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง (400 เมตร) 15/01/2562 15/01/2562 จบ./e/28/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
1339 ซื้อวัสดุคัดเลือก "ก" จำนวน ๒๔,๖๗๒ ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๙๓ ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ส่วนที่ ๑ ระหว่าง กม. ๗+๗๒๕ - กม. ๑๒+๔๗๕ รวมระยะทาง ๔.๗๕๐ กม. หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด 14/01/2562 14/01/2562 ศข. eb/20/2562 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
1340 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ ชำรุด เสื่อมสภาพ (งานเงินทุนฯ) 14/01/2562 14/01/2562 คค 06012/พ.1/1/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
1341 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 25 รายการ 14/01/2562 14/01/2562 อน./1/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
1342 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 25 รายการ 14/01/2562 14/01/2562 อน./1/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
1343 ขายทอดตลาดรถยนต์ งานงบประมาณ หมายเลข 22-4159-01, 22-4203-05 จำนวน 2 คัน 14/01/2562 14/01/2562 สทล.18/6/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
1344 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล กิจกรรมเพิ่มมาตรฐานชั้นทางจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นาคำไฮ - วังสำราญ ระหว่าง กม.60+675 - กม.61+000 14/01/2562 14/01/2562 คค 06039/พ.1/13/2562 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
1345 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ชำรุด จำนวน 49 รายการ 18/01/2562 11/01/2562 ที่ 328/พ./62/2 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
1346 ขายบทอดตลาดเครื่องจักร / ยานพาหนะชำรุด จำนวน 13 รายการ 11/01/2562 11/01/2562 คค 06024/พ.4/6/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
1347 ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ฯ ชำรุด จำนวน 31 รายการ 11/01/2562 11/01/2562 รย.5/2562 แขวงทางหลวงระยอง
1348 ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการเลขที่ 60/2, 147/52 และ 147/57 จำนวน 3 หลัง 11/01/2562 11/01/2562 สทล.18/5/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
1349 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.16+625 - กม.17+525 14/01/2562 11/01/2562 คค 06014(พ.1)/ 33 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
1350 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่งให้ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ศรีบุญเรือง - วังหมื่น ระหว่าง กม.80+730 - กม.83+400 11/01/2562 11/01/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
แสดง 1,336 ถึง 1,350 จาก 1,980 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358