ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1336 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อย และลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/03/2562 12/11/2561 eb-สพ./23/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
1337 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ – บางสวรรค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.98+315 – กม.98+685 ระยะทางดำเนินการ 0.370 กม.ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2561 12/11/2561 bd-สฎ.3/30/2562 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
1338 ประกวดราคาซื้อ SELECTED MATERIAL A ปริมาณงาน 24,000 CU.M.(LOOSE) ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางแยกปากกิเลน - น้ำตกไทรโยคใหญ่ ระหว่าง กม.92+850 - กม.96+950 12/11/2561 12/11/2561 ศกจ.(พ.1)/eb.19/2562 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
1339 ประกวดราคาซื้อ EARTH EMBANKMENT ปริมาณงาน 36,800 CU.M.(LOOSE) ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางแยกปากกิเลน - น้ำตกไทรโยคใหญ่ ระหว่าง กม.92+850 - กม.96+950 12/11/2561 12/11/2561 ศกจ.(พ.1)/eb.18/2562 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
1340 งานภูมิทัศน์ทางหลวง (Landscaping) ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์ ถึง พุทธมณฑลสาย 4 ที่ กม.8+240 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 3,326,700.00 ตร.ม. 16/11/2561 09/11/2561 ธบ./e/29/2562 แขวงทางหลวงธนบุรี
1341 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 9 รายการ 09/11/2561 09/11/2561 รย.1/2562 แขวงทางหลวงระยอง
1342 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ในทางหลวงหมายเลข 220 ตอนควบคุม 0102 ตอน วังหิน-ขุขันธ์ ระหว่าง กม.31+921-กม.33+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/11/2561 05/11/2561 คค 06052/พ.1/e/26/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
1343 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โครงการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี กิจกรรมย่อยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน (OTOP Village Life) จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ ขนาด 1x2 เมตร สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสระบุรี 21/06/2562 02/11/2561 ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกาศ เลขที่ 18-2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
1344 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โครงการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี กิจกรรมย่อยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน (OTOP Village Life) จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ ขนาด 1x2 เมตร สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสระบุรี 21/06/2562 02/11/2561 ประกาศเชิญชวน เลขที่ 18-2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
1345 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควยคุม 0102 ตอนหนองแซง-สระบุรี ระหว่าง กม.25-545-กม.25+902 25/06/2562 10/10/2561 ประกาศเชิญชวน เลขที่ สทล.11/24/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
1346 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควยคุม 0102 ตอนหนองแซง-สระบุรี ระหว่าง กม.25-545-กม.25+902 25/06/2562 10/10/2561 เอกสารประกาศประกวดราคาเลขที่ สทล.11/24/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
1347 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.8+100 - กม.16+843 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 22,302 ตร.ม. 25/12/2561 14/09/2561 คค 06050/ม.2/e-02/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
1348 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.17+900 - กม.20+400 ปริมาณงาน 22,500 ตร.ม. 25/12/2561 14/09/2561 คค 06050/ม.2/e-03/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
1349 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.10+295-กม.10+695 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/12/2561 14/09/2561 คค 06050/ม.2/e-04/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
1350 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0602 ตอน หนองยอ-อุบลราชธานี ระหว่าง กม..569+735 - กม.569+835 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง พร้อมงานดูแลรักษา 1 ปี 25/12/2561 14/09/2561 คค 06050/ม.2/e-05/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 1,336 ถึง 1,350 จาก 1,478 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358