ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1351 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล กิจกรรมงานบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน หนองบัวลำภู - นาคำไฮ ระหว่าง กม.45+098 - กม.51+295 RT. 11/01/2562 11/01/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
1352 จ้างก่อสร้างขยายช่องทางจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1065 ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ที่ กม.49+700 – กม.50+400 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/01/2562 11/01/2562 e-สพ.1/นพ/23/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
1353 งานค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถวข้าราชการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ 2 ชั้น 6 ครอบครัว ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย บริเวณ กม.258+563 LT. รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 11/01/2562 11/01/2562 eb ขท.พล.2/32/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
1354 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.0+707 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/01/2562 11/01/2562 e-สพ.1/คน/22/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
1355 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถวข้าราชการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ 2 ชั้น 6 ครอบครัว สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0403 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ตอน 2 ที่ กม.251+722 (ด้านขวาทาง) 14/01/2562 11/01/2562 คค 06118/พ.1/16/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
1356 ซื้อวัสดุคัดเลือก "ก" จำนวน 24,520 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. 53+900 - กม. 55+000 และ กม. 58+575 - กม. 60+675 หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด 10/01/2562 10/01/2562 ศข. eb/19/2562 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
1357 ขายทอดตลาดรถยนต์ งานเงินทุนฯ หมายเลข 44-7670-04-2, 44-7784-05-6 จำนวน 2 วัน 10/01/2562 10/01/2562 สทล.18/4/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
1358 ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ชำรุด งานงบประมาณ 10/01/2562 10/01/2562 สทล.18/3/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
1359 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด งานเงินทุนฯ 10/01/2562 10/01/2562 สทล.18/2/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
1360 ขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด งานเงินทุนฯ 10/01/2562 10/01/2562 สทล.18/1/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
1361 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3462 ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สระแก้ว - แซร์ออ ระหว่าง กม.31+810 - กม.33+525 ปริมาณงาน 16,722 ตร.ม. 10/01/2562 10/01/2562 คค 06061/พ.1/e.20/2562 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
1362 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักรกลชำรุด(งานเงินทุน) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 1 รายการ(เครื่องผสมแอสฟัลท์แบบเคลื่อนที่) 10/01/2562 10/01/2562 537/62/1 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
1363 จ้างวางคาน ช่วง 20.00 ม. ตอม่อกลางน้ำโดยใช้ทรัส (TRUSS) จำนวน 48 คาน 14/01/2562 10/01/2562 eb-สพ.4/43/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
1364 จ้างวางคาน ช่วง 20.00 ม. ตอม่อกลางน้ำโดยใช้ทรัส (TRUSS) จำนวน 39 คาน 14/01/2562 10/01/2562 eb-สพ.4/44/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
1365 จ้างวางคาน ช่วง 20.00 ม. ตอม่อกลางน้ำโดยใช้ทรัส (TRUSS) จำนวน 39 คาน 14/01/2562 10/01/2562 eb-สพ.4/42/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 1,351 ถึง 1,365 จาก 1,980 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358