ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2561 19/11/2561 644/35/62/019 แขวงทางหลวงนครพนม
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ เพื่อใช้งานในโครงการทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.33+725 - กม.35+428 16/11/2561 16/11/2561 158/60/62/9 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
3 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง 15/11/2561 15/11/2561 551/-/62/24 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 15/11/2561 13/11/2561 614/60/62/29 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
5 วัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 13/11/2561 13/11/2561 551/60/62/23 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
6 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 13/11/2561 13/11/2561 551/45/62/22 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
7 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 13/11/2561 13/11/2561 551/60/62/21 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
8 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ด้านซ้ายทางและขวาทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0501 ตอนแยกโรงเรียนสุธีวิทยา - ดงจำปา ระหว่าง กม.137+465 - กม.147+265 และทางหลวงหมายเลข 3334 ตอนควบคุม 0100 ตอนธารเกษม - สถานีรถไฟเขาสูง ระหว่าง กม.0+000 - กม.29+000 09/11/2561 08/11/2561 431/-/62/49 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
9 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ด้านซ้ายทางและขวาทาง ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนควบคุม 0102, ทางหลวงหมายเลข 3302 ตอนควบคุม 0100 และทางหลวงหมายเลข 3333 ตอนควบคุม 0101 09/11/2561 08/11/2561 431/-/62/50 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
10 จ้างซ่อมจำนวน 1 รายการ 13/11/2561 07/11/2561 158-1.3/-/62/34 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
11 จ้างซ่อมจำนวน 1 รายการ 13/11/2561 07/11/2561 158-1.3/-/62/33 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
12 จ้างซ่อมจำนวน 1 รายการ 13/11/2561 07/11/2561 158-1.3/-/62/32 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
13 จ้างซ่อมจำนวน 1 รายการ 13/11/2561 07/11/2561 158-1.3/-/62/30 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
14 จ้างซ่อมจำนวน 1 รายการ 13/11/2561 07/11/2561 158-1.3/-/62/29 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
15 จ้างซ่อมจำนวน 1 รายการ 13/11/2561 07/11/2561 158-1.3/-/62/28 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358