ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 11/01/2562 01/01/2513 636/45/62/67 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 16,000 ลิตร เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สาย วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2562 21/01/2562 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/01/2562 21/01/2562 312/60/62/77 แขวงทางหลวงยะลา
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 21/01/2562 21/01/2562 312/60/62/76 แขวงทางหลวงยะลา
5 งานจ้างเหมาบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 1276 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกหนองหัวปลวก - วังจิก กม.0+000 - กม.16+578 21/01/2562 21/01/2562 พจ./23/2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
6 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 21/01/2562 18/01/2562 622/40/62/75 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
7 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 21/01/2562 18/01/2562 622/45/62/74 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2562 18/01/2562 151/ปอ./35/62/4 ศูนย์สร้างทางลําปาง
9 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ หมวดฯ สว่างแดนดิน 18/01/2562 18/01/2562 642/35/62/87 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
10 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง โครงการงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ปี 2562 ของแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม 18/01/2562 18/01/2562 สส 35/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการฯ หมายเลข 1081 ตอนบ่อเกลือ -เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม. 143+000 - กม.146+650 18/01/2562 18/01/2562 151-บก.2/60/62/027 ศูนย์สร้างทางลําปาง
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการฯหมายเลข 1081 ตอนบ่อเกลือ -เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.143+000- กม.146+000 18/01/2562 18/01/2562 151-บก.2/60/62/028 ศูนย์สร้างทางลําปาง
13 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน 21/01/2562 17/01/2562 321/35/62/121 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
14 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 30 รายการ 18/01/2562 17/01/2562 636/60/62/73 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
15 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 9 รายการ 18/01/2562 17/01/2562 636/60/62/74 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 729 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358