ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อหินใหญ่ ขนาด 15-30 cm. 17,000.00 01/01/2513 636/60/63/187 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 70,000.00 13/12/2563 325/45/63/33 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้าชนิดต่างๆ รวม 8 รายการ 62,800.00 13/12/2563 325/45/63/32 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
4 ซื้อวัสดุการเกษตรชนิดต่างๆ รวม 2 รายการ 6,480.00 12/12/2563 325/70/63/29 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
5 ซื้อวัสดุการจราจร จำนวน 1 รายการ 157,500.00 11/12/2563 325/60/63/28 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้าชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ 72,200.00 11/12/2563 325/45/63/25 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
7 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 237,283.20 09/12/2563 325/35/63/24 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้างชนิดต่างๆ จำนวน 12 รายการ 100,680.00 06/12/2563 325/60/63/23 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
9 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 324 6,567.00 03/07/2563 425/40/63/324 แขวงทางหลวงตราด
10 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 322 91,960.00 03/07/2563 425/60/63/322 แขวงทางหลวงตราด
11 ประกาศสัญญา ข้อตกลง321 99,200.00 03/07/2563 425/60/63/321 แขวงทางหลวงตราด
12 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,300.00 03/07/2563 636/70/63/220 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
13 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง DIAMOND GRADE FLUORESCENT ขนาด 30 นิ้ว 96,000.00 03/07/2563 636/60/63/219 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
14 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย ที่ กม.152+700 (งานบูรณะ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42,300.00 03/07/2563 611/-/63/330 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
15 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณเกาะกลางและไหล่ทางสองข้างทาง พร้อมขนทิ้ง ในทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.44+078 -กม.72+665 (เป็นช่วงๆ) (รวมปริมาณงาน 444,925.30 ตร.ม) 191,317.88 03/07/2563 414/-/63/145 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15,565 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358