ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 3 รายการ 18,240.00 17/09/2564 636/60/64/264 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 ซื้อของใช้โรงงาน จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานส่วนเครื่องกล (งานเงินทุน) 13,160.00 17/09/2564 330/08/64/90 สำนักงานทางหลวงที่ 15
3 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 64-6013-95-1 (รถสนับสนุน) จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) 8,000.00 17/09/2564 330/-/64/89 สำนักงานทางหลวงที่ 15
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง 46,950.00 17/09/2564 330/40/64/83 สำนักงานทางหลวงที่ 15
5 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องมือและอุปกรณ์) จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้งานส่วนตรวจสอบฯ 84,851.00 17/09/2564 330/-/64/82 สำนักงานทางหลวงที่ 15
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๔/๒๖๗ 90,000.00 17/09/2564 319/35/64/267 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
7 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 2 รายการ 92,400.00 17/09/2564 636/60/64/262 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
8 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 3 รายการ 98,740.00 17/09/2564 636/45/64/263 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
9 ซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า จำนวน 18 คัน 72,000,000.00 16/09/2564 ผอพ/eb2-2/12/2564 กองการพัสดุ
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 99,630.00 15/09/2564 641/45/64/450 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
11 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ 37,000.00 12/07/2564 ผอพ/จ/ค/18/2564 กองการพัสดุ
12 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน เขาหินซ้อน - ลาดตะเคียน ที่กม.๑๔๗+๒๕๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 540,580.00 11/09/2564 สพ.3/ขล.59/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
13 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ โครงการงานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ปากท่อ - สระพัง ตอนที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 594,000.00 16/09/2564 สพ.3/ปท.62/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
14 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน - ชัยมงคล ระหว่าง กม.๒๘๒+๑๒๕ - กม.๒๘๒+๗๗๕ (LT.) ปริมาณงาน ๐.๖๕๐ กม. 6,000,000.00 09/09/2564 64077045370 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
15 างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.๓๔๕+๒๗๕ - กม.๓๔๕+๙๙๕ (RT.) ปริมาณงาน ๐.๗๒๐ กม. 6,000,000.00 09/09/2564 64007045437 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 31,768 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358