ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 11/01/2562 01/01/2513 636/45/62/67 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 04/04/2562 18/03/2563 งท.513306270 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/63/18 17/01/2563 17/01/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/63/18 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-9575-14-7 จำนวน 5 รายการ 319/-/63/17 17/01/2563 17/01/2563 จ้างซ่อมรถ 44-9575-14-7 จำนวน 5 รายการ 319/-/63/17 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5 จ้างเปลี่ยนเบาะนั่งยาว รถหมายเลข 44-9107-13-7 จำนวน 2 ชุด 319/-/63/16 17/01/2563 17/01/2563 จ้างเปลี่ยนเบาะนั่งยาว รถ 44-9107-13-7 319/-/63/16 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
6 จ้างซ่อมกระบอกไฮดรอลิค รถหมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 1 ชุด 319/-/63/15 17/01/2563 17/01/2563 จ้างซ่อมรถหมายเลข 77-6188-14-9 319/-/63/15 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เลขที่ 319/60/63/60 17/01/2563 17/01/2563 319/60/63/60 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
8 ซื้อยาง CMS-2h มอก.371-2530 จำนวน 30 ถัง เลขที่ 319/60/63/59 17/01/2563 17/01/2563 319/60/63/59 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
9 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 19 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 636/60/63/56 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
10 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 91 17/01/2563 17/01/2563 425/35/63/91 แขวงทางหลวงตราด
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2563 17/01/2563 611/35/63/98 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
12 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2563 17/01/2563 611/-/63/97 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
13 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2563 17/01/2563 611/-/63/96 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
14 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2563 17/01/2563 611/-/63/95 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
15 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 622/45/63/79 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 9,811 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358