ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 11/01/2562 01/01/2513 636/45/62/67 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน R.C.PIPE CULVERTS จำนวน 2 รายการ ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ระหว่าง กม.กม.14+300 - กม.28+300 17/03/2563 09/04/2563 158/60/63/3 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๙ รายการ 07/04/2563 07/04/2563 551/30/63/27 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
4 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 203 07/04/2563 07/04/2563 425/35/63/203 แขวงทางหลวงตราด
5 วัสดุก่อสร้างจำนวน รายการ 07/04/2563 07/04/2563 414/60/63/98 แขวงทางหลวงนครนายก
6 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางสองข้างทางในทางหลวง หมายเลข 3239 ตอน นครนายก-เขื่อนขุนด่านปราการชล ระหว่างกม.1+000 - กม.17+126 ปริมาณงาน 116,112 ตร.ม. และในทางหลวงหมายเลข 3288 ตอน ท่าแดง - วังม่วง ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+573 (รวมปริมาณงาน 221,040.00 ตร.ม) 07/04/2563 07/04/2563 414/-/63/97 แขวงทางหลวงนครนายก
7 ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 07/04/2563 07/04/2563 435/30/65/63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
8 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 07/04/2563 07/04/2563 435/-/63/63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
9 ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 07/04/2563 07/04/2563 435/30/62/63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
10 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.2+000 - กม.12+900 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 07/04/2563 636/-/63/132 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
11 างงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ตอน 2 ระหว่าง กม.4+866 - กม.5+014 (LT.,RT.), กม.11+535 - กม.11+594 และ กม.11+612 - กม.11+672 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 07/04/2563 636/-/63/133 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
12 จ้างเหมาผลิตป้ายและติดตั้งป้ายจราจรพร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนไชโย-ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.78+080-กม.82+870 จำนวน 2 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 433/-/63/244 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
13 จ้างเหมาถางป่าทางหลวงหมายเลข 3028 ตอน บางงา-บ้านหมี่ ระหว่าง กม.7+000-กม.16+000 จำนวน 49,158 ตารางเมตร 07/04/2563 07/04/2563 433/-/63/224 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
14 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ช่วงที่ 1 ระหว่าง กม. 215+735 - กม. 216+600 หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อ 07/04/2563 07/04/2563 ศข.17/2563 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 03/04/2563 641/45/63/255 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
แสดง 1 ถึง 15 จาก 12,019 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358