ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อหินใหญ่ ขนาด 15-30 cm. 17,000.00 01/01/2513 636/60/63/187 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 70,000.00 13/12/2563 325/45/63/33 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้าชนิดต่างๆ รวม 8 รายการ 62,800.00 13/12/2563 325/45/63/32 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
4 ซื้อวัสดุการเกษตรชนิดต่างๆ รวม 2 รายการ 6,480.00 12/12/2563 325/70/63/29 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
5 ซื้อวัสดุการจราจร จำนวน 1 รายการ 157,500.00 11/12/2563 325/60/63/28 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้าชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ 72,200.00 11/12/2563 325/45/63/25 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
7 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 237,283.20 09/12/2563 325/35/63/24 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้างชนิดต่างๆ จำนวน 12 รายการ 100,680.00 06/12/2563 325/60/63/23 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
9 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 217,541.70 30/11/2563 551/35/64/4 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
10 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 3 รายการ 3,100.00 30/11/2563 615/40/64/33 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 งานจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต มาตรฐานที่ ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒ จำนวน ๖๐ ตัน 126,000.00 30/11/2563 615/60/64/32 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 46-6913-14-3 จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) 46,000.00 30/11/2563 330/-/64/11 สำนักงานทางหลวงที่ 15
13 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 74-6174-10-0 จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) 35,000.00 30/11/2563 330/-/64/10 สำนักงานทางหลวงที่ 15
14 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า (21521) หมวดฯท่าหลวง 78,390.00 30/11/2563 435/-/64/33 ลว. 30 พ.ย.2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
15 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า (21521) หมวดฯหนองย่างเสือ 78,642.80 30/11/2563 435/-/64/35 ลว.30 พ.ย.2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19,946 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358