ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 11/01/2562 01/01/2513 636/45/62/67 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 04/04/2562 18/03/2563 งท.513306270 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 310 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเข้าพระพุทธบาทสระบุรี ระหว่าง กม.0+400 - กม.1+975 (เป็นช่วงๆ) 28/06/2562 27/12/2562 สบ.38/2562 สัญญาและข้อตกลง แขวงทางหลวงสระบุรี
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 11/12/2562 11/12/2562 551/45/63/44 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
5 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 11/12/2562 11/12/2562 551/60/63/45 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
6 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 11/12/2562 11/12/2562 551/60/63/46 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 11/12/2562 11/12/2562 333/60/63/51 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 11/12/2562 11/12/2562 333/60/63/50 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 11/12/2562 11/12/2562 333/60/63/49 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
10 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม 2 รายการ 11/12/2562 11/12/2562 615/60/63/32 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 4085 และ 4095 ปริมาณงาน 261,243.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/63/35 11/12/2562 11/12/2562 319/-/63/35 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ เลขที่ 319/4563/34 11/12/2562 11/12/2562 319/45/63/34 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
13 วัสดุเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ตอน 1 ระหว่าง กม.6+000 - กม.7+300 และ กม.9+300 - กม.13+000 11/12/2562 11/12/2562 151-ภย.1/35/63/016 ศูนย์สร้างทางลําปาง
14 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 1 รายการ 11/12/2562 11/12/2562 615/40/63/29 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการฯหมายเลข 1225 ตอนภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ตอน 1 ระหว่าง กม.6+000 - กม.7+300 และ กม.9+300 - กม.13+000 11/12/2562 11/12/2562 151-ภย.1/60/63/015 ศูนย์สร้างทางลําปาง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 8,841 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358