ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อหินใหญ่ ขนาด 15-30 cm. 17,000.00 01/01/2513 636/60/63/187 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น(ระดับ7-8)ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.177+225 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 1,500,000.00 18/01/2565 สท/42/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 จ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญงาน (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ที่ กม.363+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 1,200,000.00 05/07/2564 นน.1/3/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
4 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างระหว่าง กม.2+795 - กม.3+100 และ กม.4+250 - กม.5+262 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย 467,890.00 22/04/2564 151/60/64/109 ศูนย์สร้างทางลําปาง
5 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 5,850.00 19/04/2564 551/-/64/119 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
6 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 23 รายการ 23,885.00 19/04/2564 551/-/64/118 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 288,500.00 19/04/2564 551/45/64/117 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
8 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 19 รายการ 302,440.00 19/04/2564 551/60/64/115 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
9 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 37,500.00 19/04/2564 551/-/64/116 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
10 ซื้อกรวยยางสะท้อนแสงติดแถบสะท้อนแสง (ขนาด 70 ซม.) 90,000.00 19/04/2564 435/60/64/161 ลว.19 เม.ย. 64 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
11 จ้างตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 1,000.00 19/04/2564 555/-/64/61 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
12 จ้างติดตั้งกันโคลงหลัง 6,000.00 19/04/2564 555/-/64/60 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
13 ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 7,450.00 19/04/2564 435/30/66/64 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
14 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (HOT MIX รวมค่าขนส่ง) จำนวน 58 ตัน 116,000.00 19/04/2564 435/60/64/162 ลว.19 เม.ย. 64 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
15 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(HOT MIX รวมค่าขนส่ง) จำนวน 58 ตัน 1.11 19/04/2564 435/60/64/162 ลว.19 เม.ย. 64 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 25,423 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358