กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อผ้าห่มโลโก้ตำรวจทางหลวง จำนวน 1,200 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 480,000.00 28/09/2566 070/40/221/66 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
2 ซื้อผ้าปูที่นอน และปลอกหมอน 1,350 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 491,400.00 29/09/2566 070/40/220/66 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
3 ซื้อไฟฉายพร้อมหัวต่อกระบอกไฟฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 490,000.00 29/09/2566 070/40/222/66 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
4 ซื้อเสื้อกันฝน จำนวน 700 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 490,000.00 29/09/2566 070/40/223/66 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
5 ซื้อป้ายหยุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 28/09/2566 070/40/219/66 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
6 ซื้อไฟ LED สามเหลี่ยมติดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 493,000.00 29/09/2566 070/40/223/66 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
7 ซื้อกุญแจมือ พร้อมซองกุญแจมือ จำนวน 830 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 498,000.00 29/09/2566 070/40/227/66 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
8 ซื้อกระดาษสำหรับเครื่องออกเอกสารแจ้งผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ทางหลวง 2535 ของกองบังคับการตำรวจทางหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 490,000.00 29/09/2566 070/40/228/66 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
9 ซื้อเข็มขัดสนาม จำนวน 830 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 456,500.00 29/09/2566 070/40/224/66 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
10 ซื้อดิ้ว พร้อมซอง จำนวน 830 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 498,000.00 29/09/2566 070/40/225/66 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
11 ซื้อแผงกั้นจราจร แบบพับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 497,250.00 29/09/2566 070/40/226/66 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
12 โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 6,200,000.00 29/09/2566 สก.อ.(งท.)/2/2567 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ 15,690.00 29/09/2566 433/40/66/421 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
14 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 36,900.00 29/09/2566 433/40/66/416 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานแขวงทางหลวงสิงห์บุรี 15,000.00 29/09/2566 433/-/66/418 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 88,526 รายการ