ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 11/01/2562 01/01/2513 636/45/62/67 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 04/04/2562 18/03/2563 งท.513306270 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 23/05/2562 23/05/2562 636/40/62/25 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
4 งานจ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สระขวัญ - เขามะกา บริเวณ กม.๑๗+๙๓๐ (แยกน้ำซับ) ผลผลิต ๑ แห่ง 23/05/2562 23/05/2562 สก.23/2562 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการฯ หมายเลข 1081 ตอนบ่อเกลือ -เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.143+000 -กม.146+650 23/05/2562 23/05/2562 151-บก.2/60/62/096 ศูนย์สร้างทางลําปาง
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการฯ หมายเลข 1081 ตอนบ่อเกลือ -เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.143+000-กม.146+650 23/05/2562 23/05/2562 151-บก.2/60/62/097 ศูนย์สร้างทางลําปาง
7 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 01/05/2562 23/05/2562 626/70/ซ/170/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
8 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๓ ตอน วัดสิงห์ - บ้านโคก ระหว่าง กม.๒+๙๓๐ - กม.๖+๒๗๐ (เป็นตอน ๆ) ระยะทาง ๒.๖๙๘ กม. ปริมาณงาน ๒๔,๕๖๙ ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) 23/05/2562 23/05/2562 สัญญาจ้างเลขที่ ชน.๒๘-๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๒ แขวงทางหลวงชัยนาท
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1402 ตอน สันทรายหลวง - บ้านเด่น ระหว่าง กม.932+350 - กม.932+550 และทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน บ้านเด่น - แม่คำ ระหว่าง กม.960+450 - กม.960+500 ปริมาณงาน 2 แห่ง 23/05/2562 23/05/2562 ชร.1/29/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1402 ตอน สันทรายหลวง - บ้านเด่น ระหว่าง กม.932+500 - กม.933+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/05/2562 23/05/2562 ชร.1/30/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้าง ระหว่าง กม.5+100 - กม.6+700 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 23/05/2562 22/05/2562 151/60/62/117 ศูนย์สร้างทางลําปาง
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้าง ระหว่าง กม.5+100 - กม.6+700 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 23/05/2562 22/05/2562 151/60/62/117 ศูนย์สร้างทางลําปาง
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้าง ระหว่าง กม.5+100 - กม.6+700 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 23/05/2562 22/05/2562 151/60/62/117 ศูนย์สร้างทางลําปาง
14 ซื้อโคมไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีเหลือง ขนาด 300 มม. จำนวน 7 โคม 22/05/2562 22/05/2562 611/45/62/231 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
15 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร 22/05/2562 22/05/2562 636/35/62/23 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 3,285 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358