ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 11/01/2562 01/01/2513 636/45/62/67 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 ซื้ออะไหล่เพื่อใช้ซ่อมรถบดสั่นสะเทือนยี่ห้อ STA รุ่น W900D หมายเลข 31-6290-00-0 13/03/2562 28/03/2562 180/งท/30/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
3 ซื้ออะไหล่เพื่อใช้ซ่อมรถบดสั่นสะเทือนยี่ห้อ STA รุ่น W900D หมายเลข 31-6290-00-0 13/03/2562 28/03/2562 180/งท/30/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 25/03/2562 25/03/2562 551/45/62/133 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
5 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ 25/03/2562 25/03/2562 551/60/62/135 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
6 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 25/03/2562 25/03/2562 551/-/62/136 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
7 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 25/03/2562 25/03/2562 551/60/62/134 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
8 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 25/03/2562 25/03/2562 551/35/62/13 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
9 ซื้อยาง CRS-2 จำนวน 18 ถัง 25/03/2562 25/03/2562 319/60/62/117 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
10 วัสดุเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างทาง ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.143+000 - กม.146+650 25/03/2562 25/03/2562 151-บก.2/35/62/059 ศูนย์สร้างทางลําปาง
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการฯหมายเลข 1081 ตอนบ่อเกลือ -เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.143+000 - กม.146+650 25/03/2562 25/03/2562 151-บก.2/60/62/058 ศูนย์สร้างทางลําปาง
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานในส่วนสารสนเทศเครื่องจักรกล 25/03/2562 25/03/2562 085/40/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
13 โครงการการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ๓ ภาษา สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 25/03/2562 25/03/2562 พช.1/ 34 /2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
14 ซื้อทรายหยาบ 35 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2562 22/03/2562 611/60/62/167 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
15 ซื้อฝาคอนกรีตปิดรางระบายน้ำ (RC.Cove Of RC.Ditch Type A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2562 22/03/2562 611/60/62/166 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,189 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358