ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 วัสดุอื่นๆ จำนวน 13 รายการ 13/08/2562 05/11/2562 432/85/62/43 แขวงทางหลวงสระบุรี
17 วัสดุอื่นๆ จำนวน 14 รายการ 13/08/2562 05/11/2562 432/85/62/42 แขวงทางหลวงสระบุรี
18 วัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 13/08/2562 05/11/2562 432/85/62/41 แขวงทางหลวงสระบุรี
19 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/08/2562 17/10/2562 432/60/62/8 แขวงทางหลวงสระบุรี
20 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 07/08/2562 17/10/2562 432/60/62/7 แขวงทางหลวงสระบุรี
21 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 07/08/2562 17/10/2562 432/60/62/6 แขวงทางหลวงสระบุรี
22 วัสดุอื่นๆ จำนวน 14 รายการ 07/08/2562 16/10/2562 432/85/62/5 แขวงทางหลวงสระบุรี
23 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 07/08/2562 16/10/2562 432/60/62/4 แขวงทางหลวงสระบุรี
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 333/60/62/354 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เป้าสะท้อนแสงยางพาราชนิดหน้าเดียวสีเหลือง จำนวน 1 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 333/60/62/353 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
26 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 44-9069-13-6 จำนวน 2 รายการ (รถงานเงินทุน) 20/09/2562 20/09/2562 333/-/62/77 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
27 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 571 ลิตร รวม 1 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 333/35/62/352 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
28 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 1,800 ลิตร รวม 1 รายการ (ด่านฯประจวบฯ) 20/09/2562 20/09/2562 333/35/62/351 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
29 ซื้อวัสดุเช์้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 7,200 ลิตร รวม 1 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 333/35/62/350 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
30 ซื้อวัสดุเช์้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 7,200 ลิตร รวม 1 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 333/35/62/350 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 6,439 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358