ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง DIAMOND GRADE DG3 FLUORESENT ขนาด 30 นิ้ว 25/06/2562 25/06/2562 636/60/62/148 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
17 ซื้อป้ายจำกัดความเร็ว ชนิดไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน 6 ชุด 25/06/2562 25/06/2562 611/60/62/279 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/06/2562 25/06/2562 611/60/62/278 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 25/06/2562 25/06/2562 330/40/62/68 สำนักงานทางหลวงที่ 15
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้งานส่วนอำนวยความปลอดภัย 25/06/2562 25/06/2562 330/60/62/53 สำนักงานทางหลวงที่ 15
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อใช้งานส่วนอำนวยความปลอดภัย 25/06/2562 25/06/2562 330/60/62/44 สำนักงานทางหลวงที่ 15
22 งานจ้างเหมา งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๖ ตอนเพชรบูรณ์ - ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.๐+๒๒๓ - กม.๑+๙๙๓ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๒ ตอนจางวาง - ดงมูลเหล็ก ระหว่าง กม.๑๖+๙๗๐ - กม.๑๗+๙๓๐ 25/06/2562 25/06/2562 พช.1/46/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
23 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 26/06/2562 24/06/2562 321/45/62/292 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
24 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน 1,000 ลิตร โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2562 24/06/2562 151/ลป.2/35/62/79 ศูนย์สร้างทางลําปาง
25 วัสดุจราจร จำนวน 14 รายการ 24/06/2562 24/06/2562 551/60/62/180 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ ๓๑๙/๔๐/๖๒/๑๖๘ 24/06/2562 24/06/2562 319/40/62/168 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ ๓๑๙/๔๐/๖๒/๑๖๘ 24/06/2562 24/06/2562 319/40/62/168 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ ๓๑๙/๔๐/๖๒/๑๖๘ 24/06/2562 24/06/2562 319/40/62/168 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ ๓๑๙/๔๐/๖๒/๑๖๘ 24/06/2562 24/06/2562 319/40/62/168 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ ๓๑๙/๔๐/๖๒/๑๖๘ 24/06/2562 24/06/2562 319/40/62/168 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 4,039 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358