ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
3256 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 01/05/2562 19/04/2562 415/40/62/146 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
3257 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 (ส่วนงานทาง) ฝั่งพม่า 15/05/2562 19/04/2562 151/60/62/มส.4/066 ศูนย์สร้างทางลําปาง
3258 งานซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ 29/04/2562 19/04/2562 433/60/62/278 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3259 งานซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 1 รายการ 29/04/2562 19/04/2562 433/45/62/280 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3260 งานจ้างเหมาผลิตป้านจราจรจำนวน 2 รายการ 29/04/2562 19/04/2562 433/-/62/276 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3261 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24/04/2562 19/04/2562 433/40/62/279 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3262 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 23/04/2562 19/04/2562 433/45/62/0280 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3263 จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิวส์จำนวน 1 รายการ 23/04/2562 19/04/2562 433/-/62/274 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3264 จ้างซ่อมแซมเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๙ รายการ 19/04/2562 19/04/2562 312/-/62/17 แขวงทางหลวงยะลา
3265 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวย ความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0304 ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ที่ กม.120+625 19/04/2562 19/04/2562 สท./39/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3266 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวย ความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0303 ตอน ท่าช้าง - สวรรคโลก ที่ กม.101+275 19/04/2562 19/04/2562 สท./40/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3267 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนควบคุม 0200 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ระหว่าง กม.68+000 - กม.74+400 19/04/2562 19/04/2562 สท./41/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3268 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง ระหว่าง กม.0+050 - กม.28+000 เป็นช่วงๆ 19/04/2562 19/04/2562 สท./42/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3269 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอนควบคุม 0100 ตอน เมืองเก่า - อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.30+298 - กม.37+807 LT,RT เป็นช่วงๆ 19/04/2562 19/04/2562 สท./43/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3270 งานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ระหว่าง กม.422+805-กม.424+330 (เป็นช่วงๆ) 21/05/2562 19/04/2562 มห/50/62 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 3,256 ถึง 3,270 จาก 6,439 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358