ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
3256 จ้างทำความสะอาดกองการพัสดุและคลังพัสดุ 03/01/2562 28/12/2561 กองการพัสดุ
3257 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 5 รายการ 28/12/2561 28/12/2561 636/60/62/65 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3258 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 25 รายการ 28/12/2561 28/12/2561 636/60/62/64 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3259 ประกาศประกวดราคาซื้อไม้อัดยาง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล ที่ กม.2+860 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/02/2562 28/12/2561 สพ.1/ส/ขภ/11/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
3260 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 28/02/2562 27/12/2561 513456290 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3261 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 13/02/2562 27/12/2561 งท.513306230 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3262 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 13/02/2562 27/12/2561 งท.513306229 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3263 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 13/02/2562 27/12/2561 งท.513306228 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3264 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 28/02/2562 27/12/2561 513606293 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3265 จ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบ SOLAR CELL ชนิด 2 หัวบนเสาสูง (Mast Arm) พร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0201 ตอน แก้งสนามนาง – ดอนตะหนิน ที่ กม.48+520 LT. , กม.48+875 RT. และทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน – หนองนางดำ ที่ กม.32+500 LT., 27/12/2561 27/12/2561 611/-/62/75 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
3266 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร หน่วยละ 25.2199 บาท 28/02/2562 27/12/2561 513356292 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3267 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 28/02/2562 27/12/2561 513456291 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3268 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 27/12/2561 27/12/2561 312/60/62/58 แขวงทางหลวงยะลา
3269 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปริมาณ ๑,๓๐๕ ลบ.ม. 27/12/2561 27/12/2561 312/-/62/57 แขวงทางหลวงยะลา
3270 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น FK455HRDH1 หมายเลข 25-6517-95-1 01/02/2562 27/12/2561 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
แสดง 3,256 ถึง 3,270 จาก 4,039 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358