ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ 13/09/2562 13/09/2562 551/40/62/64 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ 13/09/2562 13/09/2562 551/40/62/63 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
33 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 13/09/2562 13/09/2562 551/30/62/62 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
34 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 13/09/2562 13/09/2562 551/30/62/61 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
35 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 13/09/2562 13/09/2562 551/30/62/60 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
36 ซื้อกรวยยาง ขนาด 80 ซม. จำนวน 200 อัน เลขที่ 319/60/62/248 13/09/2562 13/09/2562 319/60/62/248 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
37 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 13/09/2562 13/09/2562 551/30/62/60 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
38 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 25 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/62/247 13/09/2562 13/09/2562 319/60/62/247 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
39 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/62/246 13/09/2562 13/09/2562 319/35/62/246 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
40 ASPHALT CONCRETE (HOTMIX) จำนวน 22 ตัน 13/09/2562 13/09/2562 636/60/62/218 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
41 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 13/09/2562 13/09/2562 312/35/62/299 แขวงทางหลวงยะลา
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 13/09/2562 13/09/2562 33/40/62/342 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
43 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 46-6818-14-4 อีซูซุ NPR จำนวน 1 รายการ (รถงานเงินทุน) 13/09/2562 13/09/2562 333/-/62/76 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
44 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 25-6647-99-0 อีซูซุ FTR จำนวน 4 รายการ (รถงานเงินทุน) 13/09/2562 13/09/2562 333/-/62/74 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
45 จ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน จำนวน 3 สายทาง 13/09/2562 13/09/2562 164/2562 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 31 ถึง 45 จาก 6,241 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358