ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ ๓๑๙/๔๐/๖๒/๑๖๘ 24/06/2562 24/06/2562 319/40/62/168 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ ๓๑๙/๔๐/๖๒/๑๖๘ 24/06/2562 24/06/2562 319/40/62/168 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ ๓๑๙/๔๐/๖๒/๑๖๘ 24/06/2562 24/06/2562 319/40/62/168 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ ๓๑๙/๔๐/๖๒/๑๖๘ 24/06/2562 24/06/2562 319/40/62/168 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ ๓๑๙/๔๐/๖๒/๑๖๘ 24/06/2562 24/06/2562 319/40/62/168 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
36 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 24/06/2562 24/06/2562 551/45/62/183 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
37 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 24/06/2562 24/06/2562 551/45/62/182 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
38 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1รายการ 24/06/2562 24/06/2562 551/60/62/181 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
39 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 15 รายการ 24/06/2562 24/06/2562 551/60/62/179 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
40 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 24/06/2562 24/06/2562 551/60/62/178 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
41 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 24/06/2562 24/06/2562 551/60/62/177 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
42 จ้างซ่อม จำนวน 1 รายการ 24/06/2562 24/06/2562 551/-/62/04 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
43 จ้างซ่อม จำนวน 1 รายการ 24/06/2562 24/06/2562 551/-/62/04 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
44 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 24/06/2562 24/06/2562 551/30/62/40 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
45 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 24/06/2562 24/06/2562 551/30/62/39 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 4,039 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358