ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 8 รายการ 19/09/2562 19/09/2562 636/45/62/226 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
47 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดจำนวน 2 รายการ 19/09/2562 19/09/2562 636/40/62/225 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
48 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 19/09/2562 19/09/2562 622/60/62/310 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
49 จ้างซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ ทล.37 ตอนวังโบสถ์ - ปราณบุรี ที่ กม.26+200 ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 แห่ง (งานบูรณะทรพัย์สิน) 19/09/2562 19/09/2562 333/-/62/43 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
50 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 19/09/2562 19/09/2562 622/60/62/305 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
51 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 19/09/2562 19/09/2562 622/60/62/304 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
52 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/09/2562 19/09/2562 622/60/62/309 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
53 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์(เฉพาะหัวลาก)ยี่ห้อ SCANIA รุ่น P113 EL 6X4Z หมายเลข 61-6009-94-1 19/09/2562 19/09/2562 489/งท/ย/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
54 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 19/09/2562 19/09/2562 158/85/62/168 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
55 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 19/09/2562 19/09/2562 158/30/62/181 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
56 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 19/09/2562 19/09/2562 622/40/62/307 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
57 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2562 19/09/2562 611/35/62/432 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
58 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 19/09/2562 19/09/2562 622/60/62/308 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
59 วัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 19/09/2562 19/09/2562 622/40/62/306 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
60 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมัรแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 336 ลิตร รวม 1 รายการ 19/09/2562 19/09/2562 333/35/62/349 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 6,439 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358