ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 ซื้อปูนซิเมนต์ ปอร์ตแลนด์ จำนวน 100 ถุง 24/06/2562 24/06/2562 611/60/62/276 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
47 ซื้อ Hot Mix จำนวน 5 ตัน 24/06/2562 24/06/2562 611/60/62/277 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
48 ซื้อ Hot Mix จำนวน 5 ตัน 24/06/2562 24/06/2562 611/60/62/277 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
49 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 24/06/2562 24/06/2562 312/30/62/068 แขวงทางหลวงยะลา
50 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 24/06/2562 24/06/2562 312/30/62/067 แขวงทางหลวงยะลา
51 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/167 24/06/2562 24/06/2562 319/35/62/167 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
52 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/167 24/06/2562 24/06/2562 319/35/62/167 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
53 เช่าเครื่องจักรเอกชน โครงการก่อสร้างทาง ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.143+000 - กม.146+650 24/06/2562 24/06/2562 151-บก.2/-/62/131 ศูนย์สร้างทางลําปาง
54 จ้างซ่อมเครื่องฉีดน้ำร้อนแรงดันสูง ยี่ห้อ KARCHER 24/06/2562 24/06/2562 152/จ/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
55 จ้างซ่อมลิฟต์อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ชำรุดเนื่องจากมีอุปกรณืเกี่ยวกับความปลอดภัยเสื่อมสภาพ เนื่องจากใช้งานมานาน 24/06/2562 24/06/2562 153/จ/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
56 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่น 2002์N หมายเลข 7430-005-00788-58 24/06/2562 24/06/2562 148/จ/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
57 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้งานส่วนกฎหมายฯ 24/06/2562 24/06/2562 330/50/62/70 สำนักงานทางหลวงที่ 15
58 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-1827-47 , 4120-001-1836-47 และ 4120-001-05287-56 รวม 7 รายการ เพื่อใช้งานส่วนกฎหมายฯ 24/06/2562 24/06/2562 330/-/62/67 สำนักงานทางหลวงที่ 15
59 ซื้ออุปกรณ์ของใช้โรงงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานบริการหล่อลื่น ส่วนเครื่องกล (งานเงินทุน) 24/06/2562 24/06/2562 330/08/62/20 สำนักงานทางหลวงที่ 15
60 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 44-8993-11-2 (งานเงินทุน) 24/06/2562 24/06/2562 330/30/62/23 สำนักงานทางหลวงที่ 15
แสดง 46 ถึง 60 จาก 4,039 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358