ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้งานส่วนกฎหมายฯ 24/06/2562 24/06/2562 330/40/62/66 สำนักงานทางหลวงที่ 15
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานส่วนกฎหมายฯ 24/06/2562 24/06/2562 330/40/62/65 สำนักงานทางหลวงที่ 15
63 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 24/06/2562 24/06/2562 พช.1/ 45 /2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
64 ประกวดราคาซื้อวัสดุพื้นทางสำหรับงานพื้นทางดินซีเมนต์ จำนวน 24,672 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 216+600 - กม. 219+900 รวมระยะทาง 3.300 กม. หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อ 24/06/2562 21/06/2562 ศข.36/2562 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
65 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โครงการฯ ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ 21/06/2562 21/06/2562 151/ปอ./35/62/24 ศูนย์สร้างทางลําปาง
66 ซื้อวัสดุงานโยธาจำนวน ๑๑ รายการ 21/06/2562 21/06/2562 636/60/62/145 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
67 ซื้อวัสดุงานโยธาจำนวน ๑๑ รายการ 21/06/2562 21/06/2562 636/60/62/145 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
68 ซื้อหมุดสะท้อนแสงชนิดสองหน้า 300 อัน 21/06/2562 21/06/2562 636/60/62/146 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
69 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล 20,000 ลิตร) จำนวน 1 รายการ 26/06/2562 21/06/2562 ผอพ/จ/ว/20/2562 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 กองการพัสดุ
70 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-07058-59 สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม 21/06/2562 21/06/2562 129/45/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
71 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 26/06/2562 21/06/2562 ผจพ.1/จ/ว/19/2562 กองการพัสดุ
72 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 20 เครื่อง สังกัดสำนักงานแพทย์ 21/06/2562 21/06/2562 144/จ/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
73 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 22 เครื่อง สังกัดสำนักก่อสร้างสะพาน 21/06/2562 21/06/2562 143/จ/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
74 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ประดับไฟฟ้าบริเวณริมรั้วฝั่งถนนศรีอยุธยาและฝั่งถนนพระรามที่ 6 สังกัดส่วนการสื่อสารและไฟฟ้า 21/06/2562 21/06/2562 141/จ/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 21/06/2562 21/06/2562 5136062270 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 61 ถึง 75 จาก 4,039 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358