ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2562 19/09/2562 611/-/62/430 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
62 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 19/09/2562 19/09/2562 333/45/62/348 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
63 จ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1347 ตอนควบคุม 0100 ตอน วัดโคก - สระบัว ระหว่าง กม.0+320 - กม.1+775 19/09/2562 19/09/2562 สท./47/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
64 จ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ระหว่าง กม.185+876 - กม.186+325 LT.,RT. 19/09/2562 19/09/2562 สท./49/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
65 จ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุโขทัย - ท่าฉนวน ระหว่าง กม.18+500 - กม.19+600 19/09/2562 19/09/2562 สท./48/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
66 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน 19/09/2562 18/09/2562 626/35/ซ/305/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
67 วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 18/09/2562 18/09/2562 622/60/62/303 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
68 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/09/2562 18/09/2562 622/60/62/302 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
69 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/09/2562 18/09/2562 622/60/62/301 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
70 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/09/2562 18/09/2562 622/60/62/300 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
71 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 18/09/2562 18/09/2562 622/60/62/299 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
72 วัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,050 ลิตร จำนวน 1 รายการ 18/09/2562 18/09/2562 622/35/62/43 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
73 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 18/09/2562 18/09/2562 622/45/62/298 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
74 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 18/09/2562 18/09/2562 622/40/62/297 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
75 ASPHALT CONCRETE (HOTMIX) จำนวน 25 ต้น 18/09/2562 18/09/2562 636/60/62/223 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 61 ถึง 75 จาก 6,439 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358