ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 26/06/2562 20/06/2562 158/40/62/117 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
92 จ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ในทางหลวงหมายเลข 316 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาไร่ยา-จันทบุรี ที่ กม.5+198 25/06/2562 20/06/2562 423/-/62/225 แขวงทางหลวงจันทบุรี
93 งานจ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจรพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 รายการ 21/06/2562 20/06/2562 433/-/62/344 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
94 งานซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 14 รายการ 21/06/2562 20/06/2562 433/60/62/341 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
95 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 21/06/2562 20/06/2562 552/45/62/290 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
96 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 24/06/2562 20/06/2562 321/35/62/291 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
97 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 95 จำนวน 456 ลิตร รวม 1 รายการ 20/06/2562 20/06/2562 333/35/62/252 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
98 ครุภัณฑ์สำรวจและครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 24/06/2562 20/06/2562 ผอพ/จ/ค/33/2562 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 กองการพัสดุ
99 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-04761-55 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ 20/06/2562 20/06/2562 125/จ/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
100 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-2668-50 สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 20/06/2562 20/06/2562 127/จ/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
101 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วังเจ้า - ตาก ที่ กม.508+696 21/06/2562 20/06/2562 สพ.1/ส/วจ/22/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
102 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุในทางหลวงหมายเลข 317 ตอน พังงอน - เขาแหลม ที่ กม.66+514 (กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน บษ 4943 จันทบุรี ชนชำรุดเสียหาย) ตามรายละเอียดแนบ 26/06/2562 19/06/2562 423/-/62/20 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
103 จ้างเหมางานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ระหว่าง กม.457+240 - กม.457+346 26/06/2562 19/06/2562 627/60/62/245 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
104 งานซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 21/06/2562 19/06/2562 433/45/62/338 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
105 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร (ป้ายมือถือ Knock Down) 21/06/2562 19/06/2562 ข.มค.68/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 4,039 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358