ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 18/09/2562 611/45/62/424 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
92 จ้างเหมาบริการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 44-0164-17-8 ทะเบียน ฮษ 6308 กทม. จำนวน 1 รายการ ตามใบบันทึกงานซ่อมเลขที่ 636/62/ซ่อมบำรุง/24 ลว. 16 กันยายน 2562 18/09/2562 18/09/2562 636/-/62/82 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
93 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้งานสารบรรณ 18/09/2562 18/09/2562 330/50/62/101 สำนักงานทางหลวงที่ 15
94 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 19/09/2562 18/09/2562 ผอพ./จ/ค/72/2562 กองการพัสดุ
95 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ (เฉพาะหัวลาก) ยี่ห้อ SCANIA รุ่น P113 EL 6X4Z หมายเลข 61-6009-94-1 18/09/2562 18/09/2562 489/งท/ย62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
96 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ จำนวน 1คัน 20/09/2562 18/09/2562 437/พ.4/12/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
97 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/09/2562 17/09/2562 321/35/62/404 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
98 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 20/09/2562 17/09/2562 321/45/62/403 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2562 17/09/2562 151/ปอ./60/62/34 ศูนย์สร้างทางลําปาง
100 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 19/09/2562 17/09/2562 321/40/62/400 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
101 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 19/09/2562 17/09/2562 321/40/62/402 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
102 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4163 ตอนควบคุม 0101 ตอน ควนดินสอ - เขาปู่ ระหว่าง กม.3+570 - กม.4+550 จำนวน 8 รายการ ปริมาณงาน 8,820.00 ตร.ม. 18/09/2562 17/09/2562 พท.42/2562 แขวงทางหลวงพัทลุง
103 วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 18/09/2562 17/09/2562 622/40/62/293 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
104 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 18/09/2562 17/09/2562 622/40/62/292 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
105 วัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 18/09/2562 17/09/2562 622/40/62/291 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 6,439 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358