ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ผู้รับเหมา
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมา โครงการ สถานะ
1 24/01/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี บริษัท เอส.เอ็ม.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด จ้างเหมาทำงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (รหัสงาน 22400) ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระราม 7 ถึง แคราย ระหว่าง กม.5+000 ถึง กม.6+961 ปริมาณงาน 19,630 เมตร ตัดสิทธิ์
2 24/01/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฌอ นครสวรรค์ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองเบน - ลาดยาว ระหว่าง กม.7+200 - กม.7+250 ตัดสิทธิ์
3 18/01/2566 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน แขวงรามอินทราม - บางพลี คืนสิทธิ์
4 19/01/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด จ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3414 ตอน อ้อมน้อย - ศาลายา ระหว่าง กม.0+985 - กม.10+752 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 10 แห่ง) คืนสิทธิ์
5 19/01/2566 แขวงทางหลวงนครนายก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พิมานชัย จ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก ที่ กม.53+900 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง คืนสิทธิ์
6 19/01/2566 แขวงทางหลวงนครนายก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พิมานชัย จ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก ที่ กม.53+900 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง คืนสิทธิ์
7 19/01/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ จำกัด จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย (Safety Guard Device) บนทางหลวงหมายเลข 347 ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี - ต่างระดับเชียงรากน้อย ระหว่าง กม.0+900 - กม.11+950 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 8,180 ม.) คืนสิทธิ์
8 19/01/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ จำกัด จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย (Safety Guard Device) บนทางหลวงหมายเลข 347 ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี - ต่างระดับเชียงรากน้อย ระหว่าง กม.0+900 - กม.11+950 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 8,180 ม.) คืนสิทธิ์
9 19/01/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ จำกัด จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย (Safety Guard Device) บนทางหลวงหมายเลข 347 ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี - ต่างระดับเชียงรากน้อย ระหว่าง กม.0+900 - กม.11+950 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 8,180 ม.) คืนสิทธิ์
10 19/01/2566 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ บริษัท ศรีไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 3 ระหว่าง กม.8+400 - กม.9+300 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน50 ต้น) คืนสิทธิ์
แสดง 1 ถึง 10 จาก 686 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.