ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ผู้รับเหมา
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมา โครงการ สถานะ
1 19/08/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ท่าแพ – นครศรีธรรมราช ระหว่าง กม.291+775 – กม.292+863 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ตัดสิทธิ์
2 19/08/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ก้องภพการขนส่ง งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ควนสามัคคี – พระแสง ระหว่าง กม.46+700 – กม.50+611 ระยะทางดำเนินการ 3.911 กม.ปริมาณงาน 36,000 ตร.ม. ตัดสิทธิ์
3 16/08/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 16 บริษัท เสริมพุนพินเทรดดิ้ง จำกัด งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 415 ตอน บางคราม – พนม ระหว่าง กม.35+200 – กม.39+600 เป็นตอน ๆ ระยะทางดำเนินการ 3.600 กม. ปริมาณงาน 40,800 ตร.ม. ตัดสิทธิ์
4 15/08/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ไอ.ที.เอ็นจิเนียริ่ง งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาน หมวดทางหลวงสองแคว ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ที่ กม.32+766 (ด้านขวาทาง) ตัดสิทธิ์
5 15/08/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 11 บริษัท วพิตา จำกัด งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอนควบคุม 0101 ตอน แยกนวมินทร์ - บ้านแก่ง ระหว่าง กม.2+450 - กม.3+225 คืนสิทธิ์
6 06/08/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ขุนคลังก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตัดสิทธิ์
7 06/08/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ชัยมงคลมหานครก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงสร้างค้อ ตัดสิทธิ์
8 02/08/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 11 บริษัท วพิตา จำกัด งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุง ทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3473 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองจิกรี - ถนนสุด ระหว่าง กม.27+500 - กม.27+910 (เป็นตอนๆ) คืนสิทธิ์
9 31/07/2562 แขวงทางหลวงพะเยา ห้างฯธนะชัยแอสโซซิเอท งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา-แยกประตูชัย-พาน ระหว่าง กม.839+072-กม.842+000 (เป็นช่วงๆ) ตัดสิทธิ์
10 26/07/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ห้างฯไทยเจริญศรีสะเกษ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.120+900-กม.131+000 คืนสิทธิ์
แสดง 1 ถึง 10 จาก 118 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358