ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ผู้รับเหมา
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมา โครงการ สถานะ
1 21/10/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งเจริญพูลทรัพย์ ลำนารายณ์ งานจ้างเหมาทำการงานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย คืนสิทธิ์
2 11/10/2562 แขวงทางหลวงยโสธร ไทยเวย์โรดไลน์ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจ ของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงยโสธร งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (Natursl Rubber Guide Post) คืนสิทธิ์
3 30/09/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิคมบางระกำก่อสร้าง งานก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน หนองเหียง - สวนดอก ระหว่าง กม.3+655 - กม.4+250 คืนสิทธิ์
4 04/10/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โชคชัยรัตน์การโยธา โครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวภาคตะวันตก กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.๔๑+๐๖๒ - กม.๕๒+๐๐๐ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (งานทางจักรยาน) ปริมาณงาน ๑ แห่ง คืนสิทธิ์
5 03/10/2562 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด จ้างก่อสร้างงาน SURFACE COURSES ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางแยกปากกิเลน - น้ำตกไทรโยคใหญ่ ระหว่าง กม.92+850 - กม.96+950 ตัดสิทธิ์
6 12/03/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 โตวันทรานสปอร์ต งานจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง คืนสิทธิ์
7 12/03/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 โตวันทรานสปอร์ต งานจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง คืนสิทธิ์
8 27/09/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 สกลนครนวกิจ งานจ้างเหมาทำการขยายผิวจราจรให้ได้มาตรฐานความกว้าง 12 เมตร คืนสิทธิ์
9 27/09/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 สกลนครนวกิจ งานจ้างเหมาทำการขยายผิวจราจรให้ได้มาตรฐานความกว้าง 12 เมตร คืนสิทธิ์
10 27/09/2562 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี เจริญสวัสดิ์ศรีมหาโพธิ์ งานจ้างก่อสร้างทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ คืนสิทธิ์
แสดง 1 ถึง 10 จาก 192 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358