ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ผู้รับเหมา
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมา โครงการ สถานะ
1 01/04/2563 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กองมณีก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน-อ.ทุ่งช้าง ตอน 2 คืนสิทธิ์
2 07/04/2563 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 มาตรศรีจักรกล ทางหลวงหมายเลข 319 ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 1 คืนสิทธิ์
3 07/04/2563 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น ทางหลวงหมายเลข 1045 แยกวังสีสูบ - ทางแยกเข้า อ.ท่าปลา ตอน แยกวังสีสูบ - ต.ผาจุก คืนสิทธิ์
4 07/04/2563 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น ทางหลวงหมายเลข 108 สาย เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ตอน สะพานแม่ริด - บ.แม่สุริน (เป็นตอนๆ) คืนสิทธิ์
5 07/04/2563 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กองมณีก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 319 ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3 คืนสิทธิ์
6 07/04/2563 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ ทางหลวงหมายเลข 1421 โครงการเชียงราย-อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย-บ.ใหม่มงคล คืนสิทธิ์
7 01/04/2563 สำนักก่อสร้างสะพาน สยามพันธุ์วัฒนา ก่อสร้างสะพานลอยจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับ ทางหลวงหมายเลข 121 จ.เชียงใหม่ ตัดสิทธิ์
8 01/04/2563 สำนักก่อสร้างสะพาน สยามพันธุ์วัฒนา งานปรับปรุงทางแยกต่างระดับรามอินทรา ตัดสิทธิ์
9 01/04/2563 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น ทางหลวงหมายเลข 1045 แยกวังสีสูบ - ทางแยกเข้า อ.ท่าปลา ตอน แยกวังสีสูบ - ต.ผาจุก ตัดสิทธิ์
10 01/04/2563 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น ทางหลวงหมายเลข 108 สาย เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ตอน สะพานแม่ริด - บ.แม่สุริน (เป็นตอนๆ) ตัดสิทธิ์
แสดง 1 ถึง 10 จาก 377 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358