ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ผู้รับเหมา
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมา โครงการ สถานะ
1 28/09/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซีเค.คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวท์ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) สน.25/2564 (ข้อ 8) คืนสิทธิ์
2 22/09/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ดอนสถานการโยธา งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพรเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.107+200-กม.107+300 คืนสิทธิ์
3 23/09/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 นิวเทรนด์ ดีเวล๊อปเมนท์ งานจ้างเหมาทำการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย (สน.39/64 ข้อ 8) ตัดสิทธิ์
4 21/09/2564 แขวงทางหลวงพะเยา ศิริชัยรุ่งเรือง งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงพะเยา ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน บริเวณ กม.843+663 (NB) ปริมาณ 1 หลัง คืนสิทธิ์
5 21/09/2564 แขวงทางหลวงพะเยา ศิริชัยรุ่งเรือง งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงพะเยา ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน บริเวณ กม.843+663 (NB) ปริมาณ 1 หลัง คืนสิทธิ์
6 01/09/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ดอนสถานการโยธา งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพรเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.107+200-กม.107+300 ตัดสิทธิ์
7 17/09/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านธุรกิจ(2544) งานก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2) หมวดทางหลวงท่าสองยาง (1 แห่ง) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) จังหวัดตาก คืนสิทธิ์
8 07/07/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านธุรกิจ(2544) งานก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน(ระดับ 1 - 2) หมวดทางหลวงท่าสองยาง (1 แห่ง) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) จังหวัดตาก ตัดสิทธิ์
9 20/09/2564 แขวงทางหลวงลำพูน เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย-ห้วยไซ ตำบลบ้านกลาง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน, ตำบลบ้านธิ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ตัดสิทธิ์
10 07/09/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) บริษัท เมืองฉอดการโยธา จำกัด งานก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคพัฒนาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1206 ตอนควบคุม 0100 ตอน ซอโอ - วะเล่ย์ ระหว่าง กม.0+600 - กม.3+500 คืนสิทธิ์
แสดง 1 ถึง 10 จาก 443 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358