ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ผู้รับเหมา
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมา โครงการ สถานะ
1 12/03/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 โตวันทรานสปอร์ต งานจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง คืนสิทธิ์
2 25/01/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 โตวันทรานสปอร์ต งานจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตัดสิทธิ์
3 12/03/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 โตวันทรานสปอร์ต งานจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตัดสิทธิ์
4 26/06/2562 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี เจริญสวัสดิ์ศรีมหาโพธิ์ งานจ้างก่อสร้างทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตัดสิทธิ์
5 26/06/2562 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี เจริญสวัสดิ์ศรีมหาโพธิ์ งานจ้างก่อสร้างทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตัดสิทธิ์
6 26/06/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 16 เอส ซี จี 1995 งานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เกาะมุกข์– ควนรา ตอน 1 ระหว่าง กม.130+400 – กม.131+600 (สี่แยกไชยา) ปริมาณงาน 25,221 ตร.ม. ตัดสิทธิ์
7 31/05/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 สกลนครนวกิจ งานจ้างเหมาทำการขยายผิวจราจรให้ได้มาตรฐานความกว้าง 12 เมตร ตัดสิทธิ์
8 06/03/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร มิ่งขวัญวิศวกรรม งานก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงเลิงนกทา แขวงทางหลวงมุกดาหาร ตัดสิทธิ์
9 20/11/2561 แขวงทางหลวงมุกดาหาร เอพี มาสเตอร์แปลน งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ตัดสิทธิ์
10 11/04/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 มิ่งขวัญวิศวกรรม งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการหมวดทางหลวงห้วยผึ้ง ตัดสิทธิ์
แสดง 1 ถึง 10 จาก 72 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358