ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ผู้รับเหมา
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมา โครงการ สถานะ
1 25/06/2563 สำนักก่อสร้างสะพาน สยามพันธุ์วัฒนา ก่อสร้างสะพานลอยจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับ ทางหลวงหมายเลข 121 จ.เชียงใหม่ ตัดสิทธิ์
2 25/06/2563 สำนักก่อสร้างสะพาน สยามพันธุ์วัฒนา งานปรับปรุงทางแยกต่างระดับรามอินทรา ตัดสิทธิ์
3 25/06/2563 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน4 ตัดสิทธิ์
4 25/06/2563 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ตาปีแทรคเตอร์ ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5 ตัดสิทธิ์
5 25/06/2563 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ตาปีแทรคเตอร์ ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน3 ตัดสิทธิ์
6 25/06/2563 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น ทางหลวงหมายเลข 121 ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2 ตัดสิทธิ์
7 25/06/2563 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น ทางหลวงหมายเลข 1099 สาย อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ) ตัดสิทธิ์
8 25/06/2563 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน4 ตัดสิทธิ์
9 25/06/2563 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น ทางหลวงหมายเลข 121 ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2 ตัดสิทธิ์
10 25/06/2563 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ตาปีแทรคเตอร์ ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5 ตัดสิทธิ์
แสดง 1 ถึง 10 จาก 407 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358