ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ผู้รับเหมา
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมา โครงการ สถานะ
1 16/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด งานจ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 7 ตอน กรุงเทพ - ชลบุรี ที่ กม.98+200 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง คืนสิทธิ์
2 12/11/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ประชาพัฒน์ งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ตัดสิทธิ์
3 13/11/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ที ที งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2563 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน ยางสีสุราช – ห้วยพลับพลา ตอน 1 ระหว่าง กม.65+567 – กม.66+901 (LT., RT.) ปริมาณงาน 28,014 ตร.ม. คืนสิทธิ์
4 13/11/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรบือพรเทพ งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 291 ตอน ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม ระหว่าง กม.3+400 – กม.4+544 และ กม.6+200 – กม.6+626 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 36,009 ตร.ม. คืนสิทธิ์
5 11/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 บริษัท วพิตา จำกัด งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0100 ตอน มาบปู - เขาน้อย ที่ กม.6+025 ปริมาณงาน 1 แห่ง คืนสิทธิ์
6 10/11/2563 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ก.เฉลิมกิจ โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร กิจกรรม การพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งสินค้าเพื่อการเกษตร กิจกรรมย่อย ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๗ ตอน กุยบุรี - ยางชุม ระหว่าง กม.๓+๗๐๐ - กม.๗+๒๐๐ ปริมาณงาน ๓.๗๐๐ กิโลเมตร ตัดสิทธิ์
7 10/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 12 บริษัท สองฝั่งการเกษตร งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0201 ตอน ลาดตาล - วิเศษชัยชาญ ระหว่าง กม.22+100 - กม.25+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3.200 กม.) คืนสิทธิ์
8 06/11/2563 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี กองมณีก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนควบคุม 0200 ตอน เขามะกา-เขาหินซ้อน ระหว่าง กม.40+70-กม.43+614 RT. ปริมาณงาน 34,968 ตร.ม. คืนสิทธิ์
9 05/11/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ที ที งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2563 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ไพศาล–บรบือ ตอน 1 ระหว่าง กม.30+781 – กม.32+672 (LT., RT.) ปริมาณงาน 42,638 ตร.ม. คืนสิทธิ์
10 05/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ที ที งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน ยางสีสุราช – ห้วยพลับพลา ตอน 2 ระหว่าง กม.78+389 – กม.79+889 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 28,500 ตร.ม. คืนสิทธิ์
แสดง 1 ถึง 10 จาก 250 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358