ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 28/09/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) น้ำมันเชื้อเพลิง (แก๊สโซฮอล์ 95) จำนวน 2,000.00 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 27/09/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม.94+000 - กม.96+400 ปริมาณงาน 24,000 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 27/09/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 3,637.00 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 27/09/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 1,773.00 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 27/09/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 1,590.00 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 27/09/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) น้ำมันเชื้อเพลิง (แก๊สโซฮอล์ 95) จำนวน 2,000.00 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 27/09/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (เข้าคลัง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 27/09/2564 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลำลูกกา - คลอง 16 ที่ กม.11+838, กม.13+064 ปริมาณงาน 2 L.S. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 27/09/2564 สำนักงานเลขานุการกรม จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในกรมทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ยกเลิกแผน
10 27/09/2564 สำนักงานเลขานุการกรม โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในกรมทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 17,594 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358