ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 11/12/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 11/12/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนน้ำดุก - ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๗๓+๒๕๐ - กม.๓๗๓+๒๘๕ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 11/12/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (พายุโพดุล) ทางหลวงหมายเลข 1256-0102 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-บ่อเกลือ ระหว่าง กม.35+070-กม.35+120 และกม.36+480-กม.36+560 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 11/12/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาดำเนินการ SHOULDER RETAINER ปริมาณงาน 1 PS. จำนวน 7,000 เมตร เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 11/12/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ-ปางไฮ ระหว่าง กม.48+440-กม.61+550 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 4 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 06/12/2562 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โครงการจ้างที่ปรึกษาประจำเพื่อสำรวจและออกแบบ ศึกษารายละเอียดเบื้องต้น วิเคราะห์ และประเมินผล สำหรับการดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหา บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 06/12/2562 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 06/12/2562 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 06/12/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2414 ตอน โคกน้อย-นาเมืองไทย ระหว่าง กม.9+466-กม.9+486 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 06/12/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด-อุดรธานี ระหว่าง กม.420+184-กม.420+979 LT.,RT.(เป็นช่วงๆ)) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 3,238 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358