ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 03/07/2563 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บริเวณทางแยกต่างระดับเขาชีโอน กม.๑๔๓+๑๐๐ ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองขาม - พลา ระหว่า กม.๑๑๙+๐๐๐ - กม.๑๔๗+๐๗๕ และ กม.๑๔๘+๐๒๕ - กม.๑๔๙+๐๗๕ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 03/07/2563 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บริเวณทางแยกต่างระดับอู่ตะเภา กม.๑๔๙+๓๐๐ ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองขาม - พลา ระหว่า กม.๑๑๙+๐๐๐ - กม.๑๔๗+๐๗๕ และ กม.๑๔๘+๐๒๕ - กม.๑๔๙+๐๗๕ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 03/07/2563 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บริเวณทางแยกต่างระดับมาบประชัน กม.๑๑๙+๑๑๕ ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองขาม - พลา ระหว่า กม.๑๑๙+๐๐๐ - กม.๑๔๗+๐๗๕ และ กม.๑๔๘+๐๒๕ - กม.๑๔๙+๐๗๕ LT., RT. (เป็นช่วง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 03/07/2563 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งแผ่นกันตาพร่า (Anti Glare Board) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองขาม - พลา ระหว่า กม.๑๑๙+๐๐๐ - กม.๑๕๐+๐๐๐ (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 03/07/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-0434-18-8 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/107/63 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 03/07/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-0491-18-5 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/108/63 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 03/07/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-0433-18-7 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 4 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/020/63 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 03/07/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๒ ตอนจางวาง - ดงมูลเหล็ก ระหว่าง กม.๐+๙๐๐ - กม.๑+๖๗๕ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 02/07/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 74-6164-10-9 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/103/63 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 02/07/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 77-6078-03-0 ยี่ห้อ JCB จำนวน 3 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/104/63 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 9,098 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358