ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 23/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง กม.27+250 - กม.29+322 ปริมาณงาน 19,755 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 23/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1334 ตอนควบคุม 0100 ตอนผาบือ - ดอยช้างมูบ ระหว่าง กม.7+500 - กม.10+000 ปริมาณงาน 11,250 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 23/11/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง Roadway Lightings 9.00 m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut-Off ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ตอน 3 ระหว่าง กม.17+585 - กม.18 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 23/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0103 ตอน ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.64+060 - กม.64+165 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 23/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+887 - กม.2+055 LT. ปริมาณงาน 12,078 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 23/11/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว (ด้านเดียว) ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS.จำนวน 47 ต้น ทางหลวงหมายเลข 1148-0101 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ระหว่างกม.15+150-กม.15+840 (ด้านซ้ายทาง)และกม.16+175-กม.16+835(ด้านซ้ายทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 23/11/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว คู่ขนาน ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS. จำนวน 24 EACH. ทางหลวงหมายเลข 1148-0101 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ระหว่างกม.31+110-กม.31+800 (ด้านขวาทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 23/11/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๕ ตอนห้วยไร่ – ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.๑๑๓+๘๐๐ – กม.๑๔๓+๔๐๐ (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 23/11/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง (ชนิดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา) (ชนิดสีขาว) จำนวน 3,999 อันทางหลวงหมายเลข 1256-0102 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - ปัว ระหว่างกม.36+500-กม.46+500,ทางหหลวงหมายเลข 1081-0101 ตอน ปัว-ดอนมูล ระหว่างกม.3+000-กม.13+000,ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ ระหว่างกม.47+150-กม.60+000,ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างกม.134+000-กม.141+100และกม.145+825-กม.153+850 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 23/11/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.38+650 - กม.40+000 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 72 EACH. เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 1 ถึง 10 จาก 14,270 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358