ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 23/05/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสรง และบริเวณข้างเคียง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ปากท่อ - สระพัง ที่ กม.125+500 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 23/05/2562 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาทำแถบเตือนขอบไหล่ทางแบบนูนบนเส้นขอบทางจราจรหรือเส้นแบ่งทิศทางจราจร ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - พระประแดง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๖๕+๓๒๕ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 23/05/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสรง และบริเวณข้างเคียง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ปากท่อ - สระพัง ที่ กม.125+500 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 23/05/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.๖๕+๐๖๒ - กม.๖๖+๐๐๐ LT. และ กม.๗๒+๓๓๕ - กม.๗๒+๙๐๐ LT. ระยะทาง ๑.๕๐๓ กม. ปริมาณงาน ๕,๕๔๓ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 23/05/2562 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี งานซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน CONCRETE PAVING BLOCK OCTA-CUBE SHAPE 6 CM.THICK ORANGE AND BLACK COLOUR (INCLUDE 5 CM.R.C.BEDDING AND 5 CM.SAND CUSHION) จำนวน 6 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ระหว่าง กม.10+900 - กม.14+300 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 22/05/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวครบวงจร กิจกรรม : งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล – สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.15+400 - กม.16+590, กม.19+800 - กม.21+340 และ กม.21+980 - กม.22+365 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 22/05/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวครบวงจร กิจกรรม : งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล – สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.15+400 - กม.16+590, กม.19+800 - กม.21+340 และ กม.21+980 - กม.22+365 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 22/05/2562 แขวงทางหลวงอยุธยา งานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+500 (เป็นแห่งๆ) , ทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+550 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 208 ต้น ยกเลิกแผน
9 21/05/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและบริหารจัดการภาพรวม บนถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 21/05/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการบริหารจัดการภาพรวม บนถนนสายหลักและสายรอง ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 1,788 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358