กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 20/10/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อท่อคสล. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 29/09/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วยภูมิภาค เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 29/09/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 27/09/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซ่อมเครื่องใช้สำนักงาน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 27/09/2566 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 9,994 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 27/09/2566 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 26/09/2566 กองการพัสดุ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 25/09/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (ม.ตาคลี) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 25/09/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 25/09/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ (ชอ.70/66) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 30,056 รายการ