ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 20/10/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อท่อคสล. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 03/02/2566 แขวงทางหลวงอ่างทอง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ปรับปรุงการแบ่งทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 309 ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 03/02/2566 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 03/02/2566 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ซื้อชุดโคมตะแกรงติดลอย (ฟูออเรสเซนต์) ขนาด 2 x 36 วัตต์ จำนวน 13 ชุด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 02/02/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6793-14-0 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/76/66 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 02/02/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 47-6034-90-1 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/77/66 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 02/02/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-7068-17-4 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/78/66 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 02/02/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-6516-95-0 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/79/66 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 02/02/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-0636-21-9 ยี่ห้อ ECHO จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/80/66 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 02/02/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-0635-21-8 ยี่ห้อ ECHO จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/81/66 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 28,664 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.