ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 19/11/2561 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง (ตู้ควบคุมและอุปกรณ์ระหว่างเสา) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางปะกง ระหว่าง กม.๓๐+๔๐๐ - กม.๓๕+๐๐๐ LT., RT. และตอน บางปะกง - หนองรี ระหว่าง กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 19/11/2561 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบ และดูแลอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อป้องกันการโจรกรรม และติดตั้งกล้อง CCTV ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางปะกง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๖+๐๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 19/11/2561 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ตามแบบแขวงทงหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ทางแยกต่างระดับบางวัว - ทางแยกต่างระดับบางควาย ด้านขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 19/11/2561 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวจราจร (Improvement of Surface) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ที่ กม.๖๓+๐๐๐ ด้านขวาทาง (บริเวณทางเข้า - ออก หน่วยงาน สทล.๒ กก.๘ (บางนา)) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 19/11/2561 แขวงทางหลวงแพร่ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.6+925 - กม.9+375 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 19/11/2561 แขวงทางหลวงแพร่ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.32+000 - กม.33+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 19/11/2561 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการโครงการการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว 3 ภาษา ทล.หมายเลข 21 2398 225 2244 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 19/11/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 24 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 19/11/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 24 รายการ ยกเลิกแผน
10 19/11/2561 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวสแตนเลสกันตก ริมทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหว่าง กม.1+882 - กม.2+225 ระยะทางดำเนินการ 0.362 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (362 เมตร) ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 97 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358