ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 19/04/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 16 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 5 จังหวัด) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน กิโลศูนย์ - หนองบัว ที่ กม.151+263 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 19/04/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) งานจ้างก่อสร้างทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 5 จังหวัด) ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่16 ทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ท่าโรงช้าง–ควนสามัคคี ตอน 1 ระหว่าง กม.11+300– กม.11+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 19/04/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 5 จังหวัด) ปี 2564 ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ท่าโรงช้าง-ควนสามัคคี ตอน 2 ระหว่าง กม.20+400-กม.21+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 19/04/2564 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 16/04/2564 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 1 ที่ กม.23+769 คลอง 10 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 600 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 16/04/2564 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 2 ที่ กม.26+363 คลอง 11 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 650 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 16/04/2564 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงและติดตั้งป้ายจราจรเพิ่มเติม ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔๔+๕๐๐ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 16/04/2564 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาทำการเสริมโครงสร้างรองรับแผ่นป้ายจราจรและติดตั้งป้ายจราจรเพิ่มเติม ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - หนองข้างคอก กม.๐+๐๐๐ - กม.๔๒+๐๐๐ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน แขวงรามอินทรา - บ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 16/04/2564 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง (Major Repair of Highway Structure) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - บางพลี ที่ กม.๖๔+๐๐๐ ตรด.วัดสลุด บริเวณ Ramp.๐๘๐๑ และ ๐๘๐๒ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 09/04/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 40840101 ตอน ปูต๊ะ - นราธิวาส ระหว่าง กม.1+903 - กม.2+909 LT. (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 1.006 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 16,081 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358