ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 07/04/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอน อุดรธานี - บ้านเพีย ระหว่างกม.19+885-กม.21+405 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 07/04/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี๒๕๖๓ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงวังเหนือแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ทล.๑๐๓๕ที่กม.๑๐๐+๕๐๐LT.(หมวดทางหลวงวังเหนือ)ปริมาณงาน ๑หลัง เปลี่ยนแปลงแผน
3 07/04/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี๒๕๖๓ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ๓-๖)หมวดทางหลวงงาวแขวงทางหลวงลำปางที่๒ทล.๑ที่กม.๘๐๓+๙๖๐ซ้ายทาง(หมวดทางหลวงงาว)ปริมาณงาน๑หลัง เปลี่ยนแปลงแผน
4 07/04/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี๒๕๖๓ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงบ้านเสด็จแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ทล.๑ที่กม.๗๒๐+๔๑๔LT.(หมวดทางหลวงบ้านเสด็จ)ปริมาณงาน๑หลัง เปลี่ยนแปลงแผน
5 07/04/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี๒๕๖๓ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(ระดับ๗-๘)แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ทล.๑๐๓๙ที่กม.๓+๕๗๐ซ้ายทาง(แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒)ปริมาณงาน๑หลัง เปลี่ยนแปลงแผน
6 07/04/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๒๐งานไฟสัญญาณจราจร ทล.๑๐๓๕ ตอน วังหม้อพัฒนา-สำเภาทอง ตอน ๑ ที่ กม.๔+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 07/04/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๓๘๕ ตอนนายม - เพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.๕+๙๐๐ - กม.๖+๘๐๐ และ กม.๑๕+๑๒๐ - กม.๑๕+๗๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 07/04/2563 แขวงทางหลวงระนอง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ - กระบุรี ระหว่าง กม.๕๓๖+๖๗๕ - กม.๕๓๙+๒๐๐ เป็นแห่ง ๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 07/04/2563 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงพัทยา - มาบตาพุด เปลี่ยนแปลงแผน
10 07/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 8,103 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358