ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 17/01/2563 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งคานจำกัดความสูงป้องกันรถชนโครงสร้างสะพาน ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางปะกง ที่ กม. ๐+๒๐๐ ด้านขวาทาง และที่ กม.๑๖+๓๐๐ ด้านซ้ายทาง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 17/01/2563 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบอำนวยความปลอดภัยของสถานีตรวจสอบน้ำหนักนครชัยศรี (ขาเข้า) จ.นครปฐม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 17/01/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 17/01/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อลวดเหล็กอัดแรงตีเกลียว จำนวน 16 ตัน เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 17/01/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยงและเหล็กเส้นข้ออ้อย จำนวน 7 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 17/01/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อย และลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับงานคอนกรีตอัดเเรง จำนวน 8 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 17/01/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตเเลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 375 กก./ลบ.ม. จำนวน 435 ลบ.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 17/01/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตเเลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. จำนวน 210 ลบ.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 17/01/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตเเลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. จำนวน 290 ลบ.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 17/01/2563 กองการพัสดุ รถกู้ภัยฉุกเฉิน ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน จำนวน 10 คัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 3,483 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358