ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 13/12/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2354 ตอน เทพสถิต - ซับใหญ่ ระหว่าง กม.38+470 - กม.44+065 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 29/09/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน นาทวี-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๒๒๐+๔๙๕-กม.๒๒๒+๒๕๐ และทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สะเดา-มาเลเซีย (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๔+๙๓๕-กม.๕+๙๑๕ S/B ปริมาณงาน ๕๘,๖๘๘ ตร.ม. จำนวน ๗ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 29/09/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน นาทวี-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๒๒๐+๔๙๕-กม.๒๒๒+๒๕๐ และทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สะเดา-มาเลเซีย (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๔+๙๓๕-กม.๕+๙๑๕ S/B ปริมาณงาน ๕๘,๖๘๘ ตร.ม. จำนวน ๗ รายการ เปลี่ยนแปลงแผน
4 29/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 4 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟู ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201 ตอน แม่ละเมา - ตาก ตอน 6 ระหว่าง กม.63+325 - กม.63+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 29/09/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานบำรุงรักษาสะพาน (รหัสงาน 29100) ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0202 ตอน สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ที่กม.13+456 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 29/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 4 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 1206 ตอนควบคุม 0100 ตอน ซอโอ - วะเล่ย์ ระหว่าง กม.10+150 - กม.11+725 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 29/09/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ตอน 1 ระหว่าง กม.25+300 - กม.25+600 และ กม.30+900 - กม.31+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 29/09/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ตอน 2 ระหว่าง กม.37+025 - กม.37+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 29/09/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอนบ้านดี - ปาลัส ตอน 2 ระหว่าง กม.126+681 - กม.129+181 LT. ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ปริมาณงาน 28,890 ตารางเมตร จำนวน 8 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 29/09/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0100 ตอนปัตตานี - ยะลา ตอน 2 ระหว่าง กม.34+472 - กม.36+767 ระยะทาง 2.295 กิโลเมตร ปริมาณงาน 28,600 ตารางเมตร จำนวน 8 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 25,619 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.