ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 21/01/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 แผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 21/01/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 แผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 21/01/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง – มอจะบก ระหว่าง กม.92+750 – กม.92+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 21/01/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีส่วนประกอบของยางพารา สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ปริมาณงาน 80 แห่ง (1,155 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 21/01/2562 แขวงทางหลวงพัทลุง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงพัทลุง เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,137 ต้น ปริมาณงาน 8 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 18/01/2562 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ซื้ออะไหล่เพื่อใช้ซ่อมเครื่องจักรยี่ห้อ HYUNDAI รุ่น ROBEX 250LC-3 หมายเลข 82-6060-01-7 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 18/01/2562 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น งานจัดซื้อวัสดุคัดเลือก "ก" จำนวน 22,032 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 216+600 - กม. 219+900 รวมระยะทาง 3.300 กม. หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 18/01/2562 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 348 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก (รวมแยกทางหลวงหมายเลข 3486) ระหว่าง กม.71+400 - กม.72+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 18/01/2562 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนหนองหมู - ห้วยยาง กม.๓๐๘+๖๑๓ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 18/01/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 โครงการการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ๓ ภาษา สายทางในสังกัด แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 756 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358