ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 22/10/2562 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง (Major Repair of Highway Structure) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน กรุงเทพ - ชลบุรี ระหว่าง กม.๓๕+๐๐๐ - กม.๗๓+๐๐๐, บริเวณต่างระดับบางควาย ที กม. ๔+๐๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง, บริเวณต่างระด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 22/10/2562 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง (Major Repair of Highway Structure) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - พระประแดง ระหว่าง กม.๕๓+๒๕๕ RAMP๖๐๕ (บริเวณต่างระดับทับช้าง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 22/10/2562 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันดีเซลจำนวน 9,000 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 17/10/2562 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานซื้อบัตร Transit Card จำนวน 200,000 ใบ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 17/10/2562 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์มอเตอร์เวย์เชื่อมโยงสู่ทางหลวงทั่วไทย ของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 16/10/2562 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานปรับปรุงอาคารศูนย์ควบคุมกลาง (CCB) ลาดกระบังและอาคารด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บางบ่อ อาคาร TYPE B เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 16/10/2562 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ที่ กม.27+750 จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 16/10/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อหมึกเลเซอร์ HP-CF 281 A จำนวน 1 กล่อง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 15/10/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการงานซ่อมแซมคืนสภาพผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401,0402, 0403 ตอนหนองแค–หินกอง-ปากข้าวสาร–แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.82+000-กม.106+615 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0101 , 0102 ตอนสระบุรี – ตาลเดี่ยว - เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 11/10/2562 สำนักแผนงาน จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักแผนงาน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 2,856 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358