ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62050008280
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและบริหารจัดการภาพรวม บนถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 9,900,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 21/05/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 06/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358