ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62050019741
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวครบวงจร กิจกรรม : งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล – สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.15+400 - กม.16+590, กม.19+800 - กม.21+340 และ กม.21+980 - กม.22+365 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 3,993,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 22/05/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 05/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358