ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอยุธยา
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62040026054
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+500 (เป็นแห่งๆ) , ทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+550 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 208 ต้น
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 499,014.00 บาท
สถานะ ยกเลิกแผน
วันที่ประกาศ 22/05/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 01/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดจ้าง
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358