ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสรง และบริเวณข้างเคียง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ปากท่อ - สระพัง ที่ กม.125+500 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,500,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 23/05/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 05/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358