ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62050021710
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำแถบเตือนขอบไหล่ทางแบบนูนบนเส้นขอบทางจราจรหรือเส้นแบ่งทิศทางจราจร ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - พระประแดง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๖๕+๓๒๕ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 9,900,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 23/05/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 06/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358