ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62050021585
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.๖๕+๐๖๒ - กม.๖๖+๐๐๐ LT. และ กม.๗๒+๓๓๕ - กม.๗๒+๙๐๐ LT. ระยะทาง ๑.๕๐๓ กม. ปริมาณงาน ๕,๕๔๓ ตร.ม.
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,996,605.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 23/05/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 05/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358