ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62050019410
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน CONCRETE PAVING BLOCK OCTA-CUBE SHAPE 6 CM.THICK ORANGE AND BLACK COLOUR (INCLUDE 5 CM.R.C.BEDDING AND 5 CM.SAND CUSHION) จำนวน 6 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ระหว่าง กม.10+900 - กม.14+300
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 566,005.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 23/05/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 05/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358