ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1771 25/01/2562 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในกิจกรรมของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครนายก (งานติดตั้งอุปกรร์เสาหลักนำทางนางพารา แบบสี่เหลี่ยม (Natural Rubber GUIDE POST)) ทล.3076 ระหว่าง กม.0+000-กม.22+041 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,193 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1772 25/01/2562 กองการพัสดุ จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 9 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1773 25/01/2562 กองการพัสดุ จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 9 รายการ เปลี่ยนแปลงแผน
1774 25/01/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) แผนยุทธศาลต์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวงค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1775 25/01/2562 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ซื้ออะไหล่เพื่อใช้ซ่อมรถบดสั่นสะเทือนยี่ห้อ STA รุ่น W900D หมายเลข 31-6290-00-0 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1776 25/01/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ปริมาณงาน 51 แห่ง (1,137 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1777 25/01/2562 กองการพัสดุ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 9 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1778 25/01/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0200 ตอน ยุโป - ท่าสาป ระหว่าง กม.28+230 - กม.28+503 LT. (บริเวณทางลอด),กม.28+420 - กม.28+503 RT.(บริเวณทางลอด) และ กม.31+770 - กม.32+200 LT.,RT. (บริเวณทางลอด) ปริมาณงาน 10,650 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1779 25/01/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป่าพ้อ - ท่าสาป ระหว่าง กม.23+000 - กม.23+770 LT. ระยะทาง 0.770 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1780 25/01/2562 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการปรับปรุงเกาะกลางถนน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 ตอน นาวง-ห้วยยอด ที่ กม.1061+355 และ ที่ กม.1067+100 ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1,771 ถึง 1,780 จาก 2,669 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358