ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1771 26/11/2561 แขวงทางหลวงระนอง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอนราชกรูด - วังตะกอ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๐+๗๗๘ - กม.๔๒+๐๔๑ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1772 26/11/2561 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3028 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางงา - บ้านหมี่ ระหว่าง กม.12+460 - กม.15+300 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1773 26/11/2561 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0102 ตอนแก้วฟ้า-เขาช่องพราน ระหว่าง กม.21+008-กม.22+545 LT.,RT. ปริมาณงาน 30,522 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1774 26/11/2561 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาต้นไม้ (Maintenance of Plants) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองขาม - พัทยา ระหว่าง กม.๙๙+๕๐๐ - กม.๑๐๐+๒๐๐ RT. บริเวณทางแยกต่างระดับหนองขาม (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1775 26/11/2561 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.12 สุโขทัย - บ้านกร่าง กม.188+675 - กม.189+280 LT., RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1776 26/11/2561 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.31+874 - กม.33+010 ปริมาณงาน 23,402 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1777 26/11/2561 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่องโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน พัทยา - บ้านฉาง ระหว่าง กม.154+825 - กม.156+773 RT ปริมาณงาน 17,250 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1778 26/11/2561 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ระหว่าง กม.129+469 - กม.130+306 ปริมาณงาน 24,716 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1779 26/11/2561 แขวงทางหลวงพะเยา กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน บ้านใหม่ - น้ำแวน ระหว่าง กม.55+900 - กม.63+715(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 19,993 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1780 23/11/2561 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมาย4 ตอนควบคุม 1401,1402 ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย-คลองหวะ ระหว่าง กม.1249+900 - กม.1249+910 RT. ปริมาณงาน 10,455.00 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1,771 ถึง 1,780 จาก 2,025 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358