ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1781 25/01/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู - เชียงของ ระหว่าง กม.27+849 - กม.136+971 ปริมาณงาน 1 แห่ง ยกเลิกแผน
1782 25/01/2562 สำนักก่อสร้างสะพาน โครงการศึกษาประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างสะพานในเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor (EWEC)) 1 โครงการ เปลี่ยนแปลงแผน
1783 25/01/2562 สำนักก่อสร้างสะพาน โครงการตรวจสอบและประเมินสภาพสะพานปี 2562 สะพานในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) 1 โครงการ เปลี่ยนแปลงแผน
1784 25/01/2562 สำนักก่อสร้างสะพาน โครงการตรวจสอบและประเมินสภาพสะพานปี 2562 สะพานในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) 1 โครงการ เปลี่ยนแปลงแผน
1785 25/01/2562 สำนักก่อสร้างสะพาน โครงการตรวจสอบและประเมินสภาพสะพานปี 2562 สะพานในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) 1 โครงการ เปลี่ยนแปลงแผน
1786 25/01/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อชุดซ่อมซีลกระบอกดึงลวดสเเตน จำนวน 4 ชุด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1787 25/01/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อลวดผูกเหล็กเบอร์18 จำนวน 1,000 มัด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1788 25/01/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA จำนวน 1 ชุด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1789 24/01/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อเหล็กรูปพรรณ SHEET PILE เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1790 24/01/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อสายยางแบบบาง จำนวน 300 ม้วน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1,781 ถึง 1,790 จาก 2,669 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358