ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1781 23/11/2561 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง-ท่าท้อน ระหว่าง กม.17+500 - กม.19+000 RT. ปริมาณงาน 19,221.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1782 23/11/2561 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ดอนแจง ระหว่าง กม.69+380 - กม.73+400 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 4,119.50 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1783 23/11/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0401 ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.194+710 - กม.196+052 ปริมาณงาน 12,078.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1784 23/11/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทรัพย์สินทางหลวงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด (ตอน 1 - ตอน 6) ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.44+100 - กม.65+173 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1785 23/11/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทรัพย์สินทางหลวงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า (ตอน 1 - ตอน 4) ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.4+090 - กม.40+690 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1786 23/11/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ระหว่าง กม.53+000 - กม.54+165 ปริมาณงาน 10,903 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1787 23/11/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.13+900 - กม.17+000 ปริมาณงาน 18,600 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1788 23/11/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ระหว่าง กม.64+500 - กม.66+425 ปริมาณงาน 17,901 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1789 23/11/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานฟื้นฟูทางหลวงคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 ตอน นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น ระหว่าง กม.375+125 - กม.375+225 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1790 23/11/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ บูรณะทรัพย์สินทางหลวงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ (ตอน 1 - ตอน 2) ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.3+217 - กม.3+903 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1,781 ถึง 1,790 จาก 2,025 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358