ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 18/09/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 18/09/2562 สำนักแผนงาน ซื้อวัสดุสำนักงาน 25 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 18/09/2562 กองการพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 17/09/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 400.00 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 17/09/2562 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ-ปางมะโอ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 16/09/2562 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอนดอนยาง - บ้านดี ระหว่าง กม.93+358 - กม.94+202 ระยะทาง 0.844 กม. ปริมาณงาน 17,386 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ ยกเลิกแผน
17 16/09/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 16/09/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) น้ำมันดีเซล จำนวน 30,000 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 16/09/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) น้ำมันดีเซล จำนวน 45,000 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 16/09/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) น้ำมันดีเซล จำนวน 30,000 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 2,669 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358