ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 24/06/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562(เพิ่มเติม) รหัสงาน 25700 งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงรุงภูมิทัศนท์ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม 0101 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.34+827 - กม.36+288 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 24/06/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 5 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 21/06/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ที่ กม.2+657 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 21/06/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางหลวง (ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน ระหว่าง กม.462+614 - กม.500+307 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 20/06/2562 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0100 ตอน กำแพงเพชร - แก้วสุวรรณ ระหว่าง กม.6+650 - กม.8+200 ปริมาณงาน 1.450 กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 20/06/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2025 2231 2350 2393 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 20/06/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 1 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้า เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 20/06/2562 สำนักงานเลขานุการกรม จ้างจัดทำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 19/06/2562 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 19/06/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 2,025 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358