ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 13/06/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างจ้างซ่อมไดร์ชาร์จ จำนวน 1 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 13/06/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างจ้างซ่อมเปลี่ยนกระจกหัวเก๋ง จำนวน 1 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 13/06/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ แม่ปั๊มครัช จำนวน 1 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 13/06/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 2 รายการ โ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 13/06/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 2 รายการ โ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 13/06/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ ยางนอก จำนวน 4 เส้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 13/06/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ มือจับคันเร่งซ้าย-ขวา จำนวน 1 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 13/06/2562 แขวงทางหลวงอยุธยา งานซื้อ Hot Mix เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 13/06/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 13/06/2562 แขวงทางหลวงลำพูน โครงการยกระดับความปลอดภัยทางแยกขนาดใหญ่ (ส่วนที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร - อุโมงค์ กิจกรรมก่อสร้างทางเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 1136 กับถนนอ้อมเมืองบริเวณแยกเหมืองง่า จำนวน 1 แห่ง และทางหลวงโยธาธิการและผังเมือง อ้อมเมืองลำพูน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 2,025 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358