ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 03/09/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.๑๗๖+๒๒๕ - กม.๑๗๖+๖๑๐ ปริมาณงาน ๐.๓๘๕ กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 03/09/2562 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคงานบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข228ตอนควบคุม0203ตอนวังหมื่น-หนองบัวลำภูระหว่างกม.85+390-กม.86+884(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 03/09/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อแผ่นยางรองคาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง-ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 03/09/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อแผ่นยางรองคาน จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 03/09/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 03/09/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 02/09/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 02/09/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อหินคลุก จำนวน 96 ลบ.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 02/09/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อหมึกเลเซอร์ HP-CF 281 A จำนวน 1 กล่อง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 02/09/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อหมึกพิมพื รุ่น SP C250S จำนวน 4 ตลับ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 2,640 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358