ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 11/06/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 3523 ตอนควบคุม 0010 ตอน ทางเข้านครสวรรคฺ์ ที่ กม. 0 + 719 (หน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ฉจ.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 11/06/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0804 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ที่ กม.373 + 691 (โรงเรียนวัดสังฆวิถี) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ฉจ.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 11/06/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0802 ตอน บ้านหว้า - แยกเวียงดอย ที่ กม.339 + 146 (โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ฉจ.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 11/06/2562 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ในทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๔ ตอน ไสไทย-สุสานหอย ๗๕ ล้านปี ระหว่าง กม.๔+๗๓๐-กม.๕+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 11/06/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3303 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางระจัน-โพทะเล ระหว่าง กม.10+443-กม.10+730 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 10/06/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ระหว่าง กม.๒๓๐+๑๙๔ - กม.๒๓๐+๗๐๐ RT. ระยะทาง ๐.๕๐๖ กม. ปริมาณงาน ๕,๕๖๖ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 10/06/2562 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานปาดแต่ง ทางหลวงหมายเลข 3603 ตอน สามเรือน - กลางวังแดง ระหว่าง กม.4+800 - กม.4+980 ปริมาณงาน 1,620 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 10/06/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
59 07/06/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาเร่งด่วนฉุกเฉิน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ท่าพระ - ขอนแก่น ที่ กม.327+771 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 07/06/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ที่ กม.2+657 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 2,025 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358