ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 30/08/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.505 + 518 – กม.506 + 373 ปริมาณงาน 0.855 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 30/08/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ระหว่าง กม.513+861 – กม.514+100 และ กม.515+111 - กม.515+411 ปริมาณงาน 0.539 กม. ปริมาณงาน 0.770 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 30/08/2562 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0100 ตอน กำแพงเพชร - แก้วสุวรรณ ที่ กม.3+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 30/08/2562 กองการพัสดุ จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 30/08/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป่าพ้อ - ท่าสาป ระหว่าง กม.33+218 – กม.33+600 LT., RT. ระยะทาง 0.382 กม. ปริมาณงาน 8,028 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 30/08/2562 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอนดอนยาง - บ้านดี ระหว่าง กม.93+358 - กม.94+202 ระยะทาง 0.844 กม. ปริมาณงาน 17,386 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 30/08/2562 แขวงทางหลวงชัยนาท โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ระหว่าง กม.๓๐๔+๓๐๘ - กม.๓๐๕+๕๗๘ (ขาออก จ.ชัยนาท) ระยะทาง ๑.๒๗๐ กม. ปริมาณงาน ๑.๒๗๐ กม. (๕,๒๐๗ ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 30/08/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1292 ตอนควบคุม 0200 ตอน พวงพยอม - แม่ลอยไร่ ระหว่าง กม.31+350 - กม.32+500 ปริมาณงาน 1.150 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
59 30/08/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1202 ตอนควบคุม 0200 ตอน สันต้นแหน - ป่าแดด ระหว่าง กม.38+795 - กม.39+930 ปริมาณงาน 1.135 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 30/08/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม0200 ตอน กิ่วพร้าว - เชียงแสน ระหว่าง กม.18+880 - กม.19+300 LT ปริมาณงาน 0.420 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 2,640 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358