ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
61 07/06/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อเหล็กเสร็ม DB28 SD40 ยาว 12.00 ม. จำนวน 7,000 เส้น เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
62 07/06/2562 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน กิจกรรมพัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกกระภัยชุมชนเทศบาลสลกบาตร (ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(R.C.BOXCULVERTS) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอนโนนปอแดง-ปากดง ที่กม.394+782 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
63 07/06/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานปะซ่อม(Skin Patching)ทางหลวงหมายเลข 4092 ตอนควบคุม 0100 ตอนรามัน - จะรังตาดง ระหว่าง กม.3+300 - กม.6+000 ระยะทาง 2.70 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
64 06/06/2562 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โครงการติดตั้งรั้วข้างทาง บริเวณทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วง หนองขาม - แหลมฉบัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
65 06/06/2562 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารที่พักอาศัยบางวัว เผยแพร่ขึ้นเว็บ
66 06/06/2562 แขวงทางหลวงแพร่ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 1216 ตอน ห้วยแก๊ต - ขุนสถาน ระหว่าง กม.13+175 - กม.13+675 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
67 06/06/2562 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างติดตั้งระบบพ่นฝ่อยละอองน้ำแรงดันบริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
68 06/06/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมาย่เลข 2393 2289 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
69 06/06/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3448 ตอนทุ่งขนาน - ตาเรือง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
70 06/06/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๕ ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 61 ถึง 70 จาก 2,025 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358