ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
61 03/09/2562 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคงานบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข228ตอนควบคุม0203ตอนวังหมื่น-หนองบัวลำภูระหว่างกม.85+390-กม.86+884(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
62 03/09/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อแผ่นยางรองคาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง-ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
63 03/09/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อแผ่นยางรองคาน จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
64 03/09/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
65 03/09/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
66 02/09/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ระหว่าง กม.341+075 - กม.342+175 ปริมาณงาน 1.100 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
67 02/09/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 ตอน นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น ระหว่าง กม.393+430 – กม.394+425 ปริมาณงาน 0.995 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
68 02/09/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
69 02/09/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อหินคลุก จำนวน 36 ลบ.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
70 02/09/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 61 ถึง 70 จาก 2,669 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358