ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 29/08/2562 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ซื้ออะไหล่เพื่อใช้ซ่อมรถขุด(ขุดอย่างเดียว) ยี่ห้อ HITACHI รุ่น ZX200LC-3 หมายเลข 82-6080-08-2 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 29/08/2562 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ซื้ออะไหล่เพื่อใช้ซ่อมกับรถขุด (ขุดอย่างเดียว) ยี่ห้อ HYUNDAI รุ่น ROBEX 250LC-3 หมายเลข 82-6058-01-2 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 29/08/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมารถแบคโฮเพื่อขุดวัสดุงานฟื้นฟูทางหลวง (งบซ่อมฉุกเฉิน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 29/08/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2350 (งบซ่อมฉุกเฉิน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
75 28/08/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ระหว่าง กม.0+000-กม.23+800 และทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.25+400-กม.48+958 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
76 27/08/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT งานจ้างเหมาขุดล้อมย้ายต้นไม้ในเขตก่อสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ – เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด – ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 และตอน 2 ระหว่าง ตอน 1 กม.20+200 – กม.31+700 และ ตอน 2 กม.31+700 – กม.42+000 ปริมาณงาน 714 ต้น จำนวน 2 รายการ เปลี่ยนแปลงแผน
77 27/08/2562 กองการพัสดุ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล 12,000 ลิตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
78 27/08/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด- นาไพร ระหว่าง กม.341+075 - กม.342+175 ปริมาณงาน 1.100 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
79 27/08/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 ตอน นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น ระหว่าง กม.393+430 - กม.394+425 ปริมาณงาน 0.995 กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
80 27/08/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอนพิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่าง กม.62+470 - กม.64- 270 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 71 ถึง 80 จาก 2,640 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358