ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ รหัสงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 64097669101

จ้างทำความสะอาดกองการพัสดุและฝ่ายคลังพัสดุ จำนวน 1 งาน 384,000.00 28/09/2564 เพิ่มเติม
2 64097675801

จ้างโครงการบำรุงรักษาระบบโปรแกรมการบริหารงานด้านบัญชีพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปีที่ 4) จำนวน 1 โครงการ 278,184.00 28/09/2564 เพิ่มเติม
3

จ้างเหมาเช่าบริการสำหรับระบบสำรวจปริมาณจราจรชนิดติดตั้งถาวรและศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 (ระยะเวลา 3 เดือน) 290,184.00 28/09/2564 เพิ่มเติม
4

จ้างเหมาบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและบริการ Internet Service ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 (ระยะเวลา 3 เดือน) 638,790.00 28/09/2564 เพิ่มเติม
5 64097208782

08006

ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท 4 สี เพื่อการพิมพ์เอกสารแจ้งผู้ขับขี่เพื่อการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย ของกองบังคับการตำรวจทางหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,762,800.00 28/09/2564 เพิ่มเติม
6 64097782015

การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายทางเลี่ยงเมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 25,000,000.00 28/09/2564 เพิ่มเติม
7 64097705608

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ระยะเวลา ๖ เดือน 49,500.00 28/09/2564 เพิ่มเติม
8 64097705947

จ้างเหมากำจัดปลวกและหนู ในพื้นที่สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ระยะเวลา ๑๒ เดือน 32,100.00 28/09/2564 เพิ่มเติม
9 64097705737

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) ระยะเวลา ๓ เดือน 73,200.00 28/09/2564 เพิ่มเติม
10 64097705783

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาเข้า,ขาออก) จ.นครราชสีมา (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) ระยะเวลา ๓ เดือน 180,000.00 28/09/2564 เพิ่มเติม
11 64097705885

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) สถานีตรวจสอบน้ำหนักสีคิ้ว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) ระยะเวลา ๓ เดือน 90,000.00 28/09/2564 เพิ่มเติม
12 64097705909

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักด่านชายแดนหนองคาย จ.หนองคาย (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) ระยะเวลา ๓ เดือน 90,000.00 28/09/2564 เพิ่มเติม
13 64097705920

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักด่านชายแดนนครพนม จ.นครพนม (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) ระยะเวลา ๓ เดือน 90,000.00 28/09/2564 เพิ่มเติม
14 64087350666

งานจ้างเหมาบริหารจัดการระบบเก็บเงินค่าผ่านทางอัตโนมัติ ETCS 30,000,000.00 19/08/2564 27/09/2564 เพิ่มเติม
15 -

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๕ เครื่อง เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 360,000.00 27/09/2564 เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 136,819 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358