ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ รหัสงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 63117314711

0800629003410164

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี ระหว่าง กม.๑๒๖+๘๔๑ - กม.๑๔๕+๓๔๑ (เป็นแห่ง ๆ) และทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ ตอน ทางเข้าหันคา - กะบกเตี้ย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๓+๔๒๖ (เป็นแห่ง ๆ) ผลผลิต ๓ แห่ง 1,880,000.00 23/11/2563 เพิ่มเติม
2 63117287230

จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอนควบคุม 0202 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ระหว่าง กม.114+140 - กม.115+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 35,000,000.00 23/11/2563 23/11/2563 เพิ่มเติม
3 63117314675

63117314675

งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน โพนางดำออก – ท่าฉนวน ระหว่าง กม.๑๑๑+๔๗๓ – กม.๑๕๐+๔๐๐ ขาเข้า, ขาออก กทม. (เป็นแห่ง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๒๕๐.๖๖ ตร.ม.) 2,000,000.00 23/11/2563 เพิ่มเติม
4 631073912921

จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3290 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกอุดม – คลองทราย ระหว่าง กม.12+650 – กม.15+425 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30,000,000.00 23/11/2563 23/11/2563 เพิ่มเติม
5 63117297811

จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอนควบคุม 0203 ตอน โคคลาน - แก้วเพชรพลอย ระหว่าง กม.115+650 - กม.123+075 ปริมาณงาน 67,108 ตร.ม. 30,000,000.00 23/11/2563 23/11/2563 เพิ่มเติม
6 631172288927

จ้างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 319 ตอนควบคุม 0103 ตอน ไผ่ชะเลือด–โคกไทย ระหว่าง กม.31+550–กม.34+200 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 54,000 ตร.ม.) 25,000,000.00 23/11/2563 23/11/2563 เพิ่มเติม
7 63117301709

จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0702 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ระหว่าง กม.290+965 - กม.295+650 LT.,RT. ปริมาณงาน 104,264 ตร.ม. 50,000,000.00 23/11/2563 23/11/2563 เพิ่มเติม
8 63117314624

0800629003410D62

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG.No.EE 105 ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บ้านม้า - ชัยนาท ตอน ๔ ระหว่าง กม.๖๑+๑๒๘ - กม.๖๓+๐๒๓ (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๑.๘๙๕ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓๒ ต้น) 1,460,000.00 23/11/2563 เพิ่มเติม
9 63117080930

จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0602 ตอนประจันตคาม – พระปรง ตอน 1 ระหว่าง กม.180+500 – กม.182+197 LT. ปริมาณงาน 16,337 ตร.ม. 14,517,000.00 23/11/2563 23/11/2563 เพิ่มเติม
10 63117307078

จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ระหว่าง กม.225+285 - กม.228+815 LT. ปริมาณงาน 3.530 กม. (ต่อ 2 ช่องจราจร) 29,997,400.00 23/11/2563 23/11/2563 เพิ่มเติม
11 63117314606

0800629003410E67

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG No.EE 105 ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน คุ้งสำเภา - ไร่พัฒนา ตอน ๓ ระหว่าง กม.๔+๙๙๐ - กม.๗+๑๖๕ (เป็นตอน ๆ) ระยะทาง ๒.๑๗๕ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๔ ต้น) 1,971,000.00 23/11/2563 เพิ่มเติม
12 63117078642

จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทล.3 ตอนศรีราชา - พัทยา ที่ กม.125+171.840 ทล.3608 ตอนทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง (ทางบริการด้านซ้ายทาง) ที่กม.4+574 ทล.3611 ตอนทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง (ทางบริการด้านขวาทาง) ที่กม.4+574 ปริมาณงาน 2 แห่ง 7,433,000.00 23/11/2563 23/11/2563 เพิ่มเติม
13 63117314581

0800629003410A60

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG No. EE 105 ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วัดสิงห์ - บ้านโคก ตอน ๖ ระหว่าง กม.๔+๒๑๒ - กม.๑๗+๖๐๐ (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๑๓.๓๘๘ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓๓ ต้น) 1,785,000.00 23/11/2563 เพิ่มเติม
14 63117314540

0800629003410A59

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG No. EE 105 ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วัดสิงห์ - บ้านโคก ตอน ๕ ระหว่าง กม.๐+๙๙๕ - กม.๑+๖๒๕ ระยะทาง ๑.๖๒๔ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓๖ ต้น) 1,665,000.00 23/11/2563 เพิ่มเติม
15 63117183632

งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 4 ระหว่าง กม.123+700 - กม.126+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 2,500,000.00 23/11/2563 23/11/2563 เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 93,619 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358