กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ รหัสงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 66089219347

ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 41-5098-79-1 รุ่น 120G ยี่ห้อ CATERPILLAR จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,716.00 10/08/2566 เพิ่มเติม
2

จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานกองการเงินและบัญชี (อาคาร 2 ชั้นล่าง, อาคาร 11 และโกดังกองการเงินและบัญชี เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566 73,200.00 29/09/2566 เพิ่มเติม
3

จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานกองการเงินและบัญชี อาคาร 1 ชั้น 1 และสตง. เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566 73,200.00 29/09/2566 เพิ่มเติม
4

จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ ประจำปี 2567 จำนวน 15 เครื่อง 35,310.00 29/09/2566 เพิ่มเติม
5

จ้างกำจัดหนูและกำจัดปลวก กองการเงินและบัญชี 48,150.00 29/09/2566 เพิ่มเติม
6 66099676780

08006280002002000000

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 80,000.00 29/09/2566 เพิ่มเติม
7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารรุ่น Xerox 5335 จำนวน 1 เครื่อง 25,200.00 28/09/2566 เพิ่มเติม
8 66099669937

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567) ระยะเวลา 6 เดือน 50,400.00 29/09/2566 เพิ่มเติม
9 66099670363

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566) ระยะเวลา 3 เดือน 117,000.00 29/09/2566 เพิ่มเติม
10 66099641135

086000

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องพับกระดาษ ยี่ห้อ Welltec รุ่น SecurFold 4080s แบบรวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63,000.00 29/09/2566 เพิ่มเติม
11 66099253257

จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot-Mix Recycling) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน พิมพา - หนองข้างคอก ระหว่าง กม.๖๖+๕๐๐ - กม.๖๘+๕๐๐ RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๔๕,๕๗๐.๐๐ ตร.ม. 20,145,000.00 29/09/2566 29/09/2566 เพิ่มเติม
12 66099158076

จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (POROUS ASPHALT CONCRETE) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา ระหว่าง กม.๔๒+๐๐๐ - กม.๔๒+๘๐๐ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๓๓,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. 17,280,000.00 29/09/2566 29/09/2566 เพิ่มเติม
13 66099156086

จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (POROUS ASPHALT CONCRETE) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - แขวงคลองสองต้นนุ่น ระหว่าง กม.๖+๒๐๐ - กม.๗+๙๐๐ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๓๐,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. 19,840,000.00 29/09/2566 29/09/2566 เพิ่มเติม
14 66099626294

จ้างโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณกรมทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566 2,890,800.00 26/09/2566 28/09/2566 เพิ่มเติม
15 66099635856

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์อาคารสำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค - 31 ธ.ค 66 15,675.00 28/09/2566 เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 240,221 รายการ