ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ รหัสงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 65097328621

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0302 ตอน คลองโนน – เนินสมอ ระหว่าง กม.81+000 - กม.82+620 14,500,000.00 29/09/2565 เพิ่มเติม
2

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4048 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกช่องโก - ทุ่งข่า ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+700 และ กม.7+380 - กม.7+860 (รวมทางแยก) ปริมาณงาน 49,200.00 ตร.ม. 20,000,000.00 29/09/2565 29/09/2565 เพิ่มเติม
3 65097416055

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0202 ตอน แยกที่ดิน - ไชโย ระหว่าง กม.59+400 - กม.60+580 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 40,000,000.00 29/09/2565 29/09/2565 เพิ่มเติม
4 65097618735

งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 90 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) ศูนย์สร้างทางสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,200,000.00 20/09/2565 06/09/2565 26/09/2565 เพิ่มเติม
5 65097604860

งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 120 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง สำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) ศูนย์สร้างทางสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,500,000.00 20/09/2565 06/09/2565 26/09/2565 เพิ่มเติม
6 65097562580

งานจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๖ ตอน ห้วยน้ำขาว - เกาะกลาง ระหว่าง กม.๕+๖๐๐ – กม.๙+๕๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14,999,000.00 29/09/2565 29/09/2565 เพิ่มเติม
7 65097562580

งานจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๖ ตอน ห้วยน้ำขาว - เกาะกลาง ระหว่าง กม.๕+๖๐๐ – กม.๙+๕๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14,999,999.00 เพิ่มเติม
8 65097564905

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4047 ตอนควบคุม 0100 ตอน ลำปำ - พัทลุง ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+100,กม.1+900 - กม.2+500 และ กม.5+600 - กม.6+375 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 55,196.00 ตร.ม. 20,000,000.00 29/09/2565 29/09/2565 เพิ่มเติม
9 65097181666

งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) จ.ชลบุรี 1 แห่ง 1,500,000.00 29/09/2565 29/09/2565 เพิ่มเติม
10 65097756362

จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป่าพ้อ - ท่าสาป ตอน 2 ระหว่าง กม.30+985 - กม.32+273 (LT.,RT.) ระยะทาง 1.288 กม. ปริมาณงาน 1.288 กม. 25,000,000.00 29/09/2565 เพิ่มเติม
11

จ้างเหมาเช่าบริการสำหรับระบบสำรวจปริมาณจราจรชนิดติดตั้งถาวรและศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 (ระยะเวลา 3 เดือน) 381,948.00 29/09/2565 เพิ่มเติม
12 65097564630

จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ตอน 3 ระหว่าง กม.36+800 - กม.39+510 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,920 ตารางเมตร) 13,030,000.00 29/09/2565 เพิ่มเติม
13 65097564959

จ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ตอน 2 ระหว่าง กม.32+625 - กม.33+720 LT., กม.33+720 - กม.34+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง (33,390 ตารางเมตร) 15,000,000.00 29/09/2565 เพิ่มเติม
14 65097565035

จ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ตอน 1 ระหว่าง กม.19+245 - กม.21+300 RT., กม.21+300 - กม.22+115 ปริมาณงาน 1 แห่ง (37,820 ตารางเมตร) 16,000,000.00 29/09/2565 เพิ่มเติม
15 65097344227

งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงโป่งชี แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ.เลย 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ด่านดู่-โคกงาม ที่ กม.321+964 RT. ภายในบริเวณหมวดทางหลวงโป่งชี 1,200,000.00 29/09/2565 เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 187,712 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.