ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ รหัสงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 64047218081

0800629002410147

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 70,800.00 20/04/2564 เพิ่มเติม
2 64047211565

0800629002410265

ซื้อป้ายเตือนแนวทาง ขนาด 0.75 x 0.60 ม. แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสง แบบที่ 7,8,9 (สีเหลือง) เครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง มอก.606-2549 (ไม่มีเฟรม) จำนวน 134 แผ่น 283,410.00 20/04/2564 เพิ่มเติม
3 64047222773

08006

จ้างซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,565.00 19/04/2564 เพิ่มเติม
4 64047222389

08006

จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,887.00 19/04/2564 เพิ่มเติม
5 64047219804

08006

จ้างซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,086.00 19/04/2564 เพิ่มเติม
6 64037537378

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองเชียงของ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,100,000,000.00 19/04/2564 19/04/2564 เพิ่มเติม
7 -

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) 264,112.34 เพิ่มเติม
8 64047217475

0800629002410170

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 139,000.00 09/04/2564 เพิ่มเติม
9 -

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) 13,640.00 เพิ่มเติม
10 64047132936

0800620040420011

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายทางเลี่ยงเมืองจักราช จ.นครราชสีมา 290,000,000.00 19/04/2564 19/04/2564 เพิ่มเติม
11 64047221113

0800629002410137

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนหัวเกาะและโคมไฟสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.321+730 - กม.322+053 ปริมาณงาน 2.00 ชุด 150,000.00 19/04/2564 19/04/2564 เพิ่มเติม
12 64047221775

0800629002420577

ซื้อดินถม ส่งหมวดฯ สังขละบุรี จำนวน 4,900 ลบ.ม. 245,000.00 19/04/2564 เพิ่มเติม
13

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 238,149.90 19/04/2564 19/04/2564 เพิ่มเติม
14 64047221927

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 5,680.00 19/04/2564 เพิ่มเติม
15

ซื้อต้นเฟื้องฟ้า สูง ๔๐ เซ็นติเมตร จำนวน ๔,๙๐๐ ต้น 98,000.00 19/04/2564 เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 114,343 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358