ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ รหัสงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 66027064979

จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ปรับปรุงการแบ่งทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 309 ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ผลผลิต 1 แห่ง 21,000,000.00 03/02/2566 03/02/2566 เพิ่มเติม
2 66027075804

08006

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 189,430.80 03/02/2566 เพิ่มเติม
3 66017529119

08006280002002000000

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 9 รายการ 15,203.00 27/01/2566 27/01/2566 เพิ่มเติม
4 66027075664

08006290001003220035

วัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 40,170.00 03/02/2566 เพิ่มเติม
5 66027075573

08006290001003220069

วัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 176,550.00 03/02/2566 เพิ่มเติม
6 66027075464

08006280001003220024

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 62,610.00 03/02/2566 เพิ่มเติม
7 66027075261

08006280001003220024

กรวยจราจร สูง 80 ซม. ติดแถบสะท้อนแสง (พร้อมพ่นชื่อ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3) จำนวน 80 อัน 52,000.00 03/02/2566 เพิ่มเติม
8 66027074749

08006280002003210005

จ้างการตรวจประเมินสภาพพื้นสะพานแบบไม่ทำลายด้วยวิธีการสำรวจด้วยเรดาร์หยั่งลึก จำนวน 1 งาน 297,246.00 03/02/2566 เพิ่มเติม
9 65127545949

งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่-สะพานแม่กลาง ระหว่าง กม.๔๗+๖๓๔ - กม.๔๗+๖๓๕,กม.๕๓+๒๙๙-กม.๕๓+๓๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๐ ตอน ปากทางท่าลี่-ร้องธาร ระหว่างกม.๑+๒๔๙-กม.๑+๒๕๐ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 7,000,000.00 03/02/2566 31/01/2566 เพิ่มเติม
10 66027071092

08006280002003210093

ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมราฐาน ทล.ม.408/2532 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 93,720.00 03/02/2566 03/02/2566 เพิ่มเติม
11 66027074583

08006280001003220024

งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โครงการงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน สะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน 647,400.00 03/02/2566 03/02/2566 เพิ่มเติม
12 66027067267

08006280001003220024

งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๖ รายการ โครงการงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน สะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน 10.56 03/02/2566 03/02/2566 เพิ่มเติม
13 66017463482

กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จังหวัดตาก ยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1002 ตอน ตาก - วังม่วง (ปรับปรุงจุดกลับรถ ที่ กม.533+343) ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ปริมาณงาน 1 แห่ง 2,800,000.00 03/02/2566 30/01/2566 03/02/2566 เพิ่มเติม
14 66017464267

กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จังหวัดตาก ยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1003 ตอน วังม่วง - แม่เชียงรายบน (ปรับปรุงจุดกลับรถ ที่ กม.543+485) ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปริมาณงาน 1 แห่ง 3,780,000.00 03/02/2566 30/01/2566 03/02/2566 เพิ่มเติม
15

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18,240.00 03/02/2566 03/02/2566 เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 207,587 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.