ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โครงการจัดซื้อจัดจ้างแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ประจำปี 2563
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 63067027108
ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำการขุดซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอนควบคุม 0101 ตอน สนามชัย - เจริญศิลป์ ระหว่าง กม.13+401 - กม.13+650 ระยะทางดำเนินการ 0.249 กม. ปริมาณงาน 1,196 ตร.ม.
งบประมาณ 471,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 02/06/2563 09/06/2563
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
4 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
5 สัญญา/ข้อตกลง
6 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
7 ยกเลิกโครงการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358