ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โครงการจัดซื้อจัดจ้างสำนักเครื่องกลและสื่อสาร ประจำปี 2563
หน่วยงาน สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง สก.(งป.๖)/๗/๒๕๖๓
ชื่อโครงการ เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เครื่องมือโรงงาน (งานงบประมาณ)
งบประมาณ 109,500.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีขายทอดตลาด
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 02/06/2563 25/06/2563
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 สัญญา/ข้อตกลง
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358