ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โครงการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์สร้างทางขอนแก่น ประจำปี 2563
หน่วยงาน ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง
ชื่อโครงการ ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลเก่าชำรุด จำนวน 3 คัน (งานเงินทุนฯ)
งบประมาณ 250,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีขายทอดตลาด
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 02/06/2563 24/06/2563
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 25/06/2563 02/07/2563
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 สัญญา/ข้อตกลง
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358