ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โครงการจัดซื้อจัดจ้างแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ประจำปี 2563
หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 63047130969
ชื่อโครงการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบการ หมวดทางหลวงบ้านแฮด (1 หลัง) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ที่ กม.310+599 ด้านซ้ายทาง
งบประมาณ 1,900,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 07/04/2563 07/04/2563
2 ประกาศราคากลาง 03/04/2563 03/05/2563
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 07/04/2563 15/04/2563
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 22/04/2563 02/05/2563
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 สัญญา/ข้อตกลง
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
8 ยกเลิกโครงการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358