ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ค้นหา

กราฟแสดงสถานะการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

จำนวนโครงการของกรมทางหลวงทั้งหมด 73,619 โครงการ

ลำดับ ประเภทประกาศ จำนวนประกาศ
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 5,864
2 ประกาศราคากลาง 12,616
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 7,062
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 66,354
6 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา 1,066
7 ยกเลิกโครงการ 784
8 สัญญา/ข้อตกลง 15,557
9 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง 130
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358