ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 63077067854 จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิคพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35,330.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
17 63077068409 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,300.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
18 63077025842 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52,540.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
19 63077008631 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77,760.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
20 63077058351 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,254.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
21 63067519021 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33,100.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
22 63067534568 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,994.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
23 63067535003 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,961.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
24 63077056355 ซื้อซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,200.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
25 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ 2,500.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
26 63077029683 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ จำนวน 1 งาน 22,000.00 02/07/2563 เพิ่มเติม
27 63077045217 ซื้อวัสดุจราจรจำนวน 2 รายการ 32,500.00 02/07/2563 02/07/2563 02/07/2563 เพิ่มเติม
28 63077067270 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 20,000.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
29 63077049849 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข 2063 ตอนควบคุม 0101 ตอน บรบือ-โคกสี ที่ กม.4+484 ด้านซ้ายทาง 26,252.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
30 63077066422 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 12,820.00 01/07/2563 เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 73,619 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358