ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ฯ จำนวน 1 เครื่อง 55,400.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
32 63077049658 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0202 ตอน บรบือ-หนองจิก ที่ กม.45+450 ร่องกลางถนนด้านขวาทาง 29,198.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
33 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1 รายการ 36,032.00 26/06/2563 26/06/2563 เพิ่มเติม
34 63077033585 จ้างซ่อมรถหมายเลข 80-0100-08 ทะเบียน 98 2845 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. จำนวน 7 รายการ 24,048.00 01/07/2563 เพิ่มเติม
35 63077049401 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0202 ตอน บรบือ-หนองจิก ที่ กม.50+470 ร่องกลางถนนด้านขวาทาง 29,196.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
36 63077024657 จ้างผลิตป้ายจารจร โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65,679.60 03/07/2563 เพิ่มเติม
37 63077062938 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ควบคุม 0502 ตอน บ้านโตก-บุ่งน้ำเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 409,600.00 เพิ่มเติม
38 63077060269 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 10,850.00 03/07/2563 03/07/2563 เพิ่มเติม
39 63077061461 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ควบคุม 0502 ตอน บ้านโตก-บุ่งน้ำเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 498,150.00 เพิ่มเติม
40 63077066702 ซื้อธงตราสัญลักษณ์รัชกาลที่ 10 ขนาด 60x90 ซม. จำนวน 60 ผืน เพื่อใช้งานบำรุงปกติ ประดับหน้าสำนักงานแขวงฯ และหมวดฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 5,700.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
41 63077054623 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 6,420.00 03/07/2563 03/07/2563 เพิ่มเติม
42 63077057121 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 6,895.00 03/07/2563 03/07/2563 เพิ่มเติม
43 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 324 6,567.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
44 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 322 91,960.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
45 ประกาศสัญญา ข้อตกลง321 99,200.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 73,619 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358