ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 63077209106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ (รายละเอียดแนบ) 25,164.00 02/07/2563 เพิ่มเติม
47 63077221078 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 116,500.00 09/07/2563 เพิ่มเติม
48 จ้างซ่อมรถหมายเลข 46-6279-04-5 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,500.00 14/07/2563 เพิ่มเติม
49 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 334,000.00 30/06/2563 30/06/2563 เพิ่มเติม
50 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,669.00 14/07/2563 เพิ่มเติม
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,430.00 14/07/2563 เพิ่มเติม
52 63077054015 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 80,000.00 03/07/2563 03/07/2563 เพิ่มเติม
53 63077211414 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60,920.00 14/07/2563 เพิ่มเติม
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนเวียน) 17,100.00 14/07/2563 เพิ่มเติม
55 63067163013 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 66,604.00 10/06/2563 10/06/2563 เพิ่มเติม
56 63077221641 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ 74,860.00 14/07/2563 เพิ่มเติม
57 63067481747 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29,000.00 29/06/2563 เพิ่มเติม
58 63077224001 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 51,430.00 14/07/2563 เพิ่มเติม
59 63067481859 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 95,000.00 29/06/2563 เพิ่มเติม
60 63067481913 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 20,315.00 29/06/2563 เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 74,520 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358