ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
69526 61127433897 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,136.00 26/12/2561 เพิ่มเติม
69527 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99,850.00 25/12/2561 เพิ่มเติม
69528 61127433614 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 41,100.00 26/12/2561 เพิ่มเติม
69529 61127433334 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 117,000.00 26/12/2561 เพิ่มเติม
69530 61127424785 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 20,690.00 26/12/2561 เพิ่มเติม
69531 61127434750 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 214,500.00 26/12/2561 เพิ่มเติม
69532 - วัสดุเครื่องจักร จำนวน 1 รายการ 3,200.00 25/12/2561 เพิ่มเติม
69533 61127421458 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 69,524.00 26/12/2561 เพิ่มเติม
69534 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 1,950.00 26/12/2561 เพิ่มเติม
69535 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 237.00 26/12/2561 เพิ่มเติม
69536 - วัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 975.00 25/12/2561 เพิ่มเติม
69537 61127435018 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร 77,310.00 26/12/2561 เพิ่มเติม
69538 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 2,850.00 26/12/2561 เพิ่มเติม
69539 - วัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 550.00 25/12/2561 เพิ่มเติม
69540 61127434711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ ฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,997.00 26/12/2561 เพิ่มเติม
แสดง 69,526 ถึง 69,540 จาก 73,619 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358