ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
69541 - วัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 400.00 25/12/2561 เพิ่มเติม
69542 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 500.00 26/12/2561 เพิ่มเติม
69543 61127430119 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 18,200.00 19/12/2561 19/12/2561 เพิ่มเติม
69544 61127162828 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน R.C.PIPE CULVERTS จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.82+700 - กม.86+400 665,321.00 26/12/2561 04/12/2561 04/01/2562 20/03/2562 เพิ่มเติม
69545 61127432779 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 19,800.00 25/12/2561 เพิ่มเติม
69546 61127362345 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 92,540.00 26/12/2561 เพิ่มเติม
69547 จ้างซ่อมรถหมายเลข 20-6164-08-1 100.00 25/12/2561 เพิ่มเติม
69548 61127434834 วัสดุอื่นๆจำนวน 6 รายการ 52,300.00 26/12/2561 26/12/2561 เพิ่มเติม
69549 61127362538 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 294,344.00 26/12/2561 26/12/2561 เพิ่มเติม
69550 61127428760 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการฯหมายเลข 1081 ตอนบ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.143+000 - กม.146+650 61,250.00 26/12/2561 26/12/2561 เพิ่มเติม
69551 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-8781-08-4 240.00 25/12/2561 เพิ่มเติม
69552 จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรกล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,030.00 24/12/2561 เพิ่มเติม
69553 61127432698 จ้างผลิตป้ายไวนิล เพื่อใช้ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จำนวน 11 รายการ 62,548.00 26/12/2561 เพิ่มเติม
69554 61127362509 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 188,880.00 26/12/2561 26/12/2561 เพิ่มเติม
69555 จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรกล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77,981.00 24/12/2561 เพิ่มเติม
แสดง 69,541 ถึง 69,555 จาก 73,619 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358