ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
73591 62017003473 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 97,680.00 03/01/2562 02/01/2562 เพิ่มเติม
73592 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 1,290.00 02/01/2562 เพิ่มเติม
73593 62017008330 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 7,200.00 02/01/2562 เพิ่มเติม
73594 61127470748 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (แก้ไข) 89,290.00 25/12/2561 25/12/2561 เพิ่มเติม
73595 62017010034 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 7,820.00 02/01/2562 เพิ่มเติม
73596 61127472434 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (แก้ไข) 5,610.00 25/12/2561 25/12/2561 เพิ่มเติม
73597 62017008685 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 62,252.50 02/01/2562 เพิ่มเติม
73598 ซื้อน้ำมันเบนซิน 95 จำนวน 1,710 ลิตร 57,524.40 02/01/2562 เพิ่มเติม
73599 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 23,867.00 02/01/2562 เพิ่มเติม
73600 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 91,920.00 02/01/2562 เพิ่มเติม
73601 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 98,650.00 02/01/2562 เพิ่มเติม
73602 62017010558 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 33,960.00 26/12/2561 26/12/2561 เพิ่มเติม
73603 62017011081 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๖๕๐ ลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๒,๖๖๕ ลิตร 162,098.55 02/01/2562 เพิ่มเติม
73604 62017010631 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,200.00 02/01/2562 เพิ่มเติม
73605 62017009809 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,320.00 02/01/2562 เพิ่มเติม
แสดง 73,591 ถึง 73,605 จาก 78,047 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358