ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
73606 62017008867 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,020.00 02/01/2562 เพิ่มเติม
73607 62017005087 เช่าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง-โรงพยาบาลสันทราย 8,000.00 28/12/2561 เพิ่มเติม
73608 62017006851 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 12,600.00 24/12/2561 24/12/2561 เพิ่มเติม
73609 61127481007 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 64,696.00 28/12/2561 28/12/2561 เพิ่มเติม
73610 62017005329 ซื้อวัสดุก่อสรน้าง จำนวน 2 รายการ 51,750.00 02/01/2562 เพิ่มเติม
73611 จ้างซ่อมทรัพย์สิน กรณีถูกรถชนได้รับความเสียหาย 7,700.00 02/01/2562 เพิ่มเติม
73612 62017005329 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 51,750.00 02/02/2512 เพิ่มเติม
73613 งานซื้อน้ำมัน จำนวน 1 รายการ 224,820.00 27/12/2561 เพิ่มเติม
73614 433/45/62/139 19,670.00 25/12/2561 25/12/2561 เพิ่มเติม
73615 433/35/62/143 14,238.60 28/01/2562 27/12/2561 เพิ่มเติม
73616 62017003318 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 5,100.00 26/12/2561 26/12/2561 เพิ่มเติม
73617 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,980.00 27/12/2561 เพิ่มเติม
73618 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 864.00 28/12/2561 เพิ่มเติม
73619 น้ำมันเบนซิน ๙๕ จำนวน ๑,๘๘๐ ลิตร 62,698.00 02/01/2562 เพิ่มเติม
73620 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 10 รายการ จำนวน 463.5 หน่วย 100,461.00 28/12/2561 เพิ่มเติม
แสดง 73,606 ถึง 73,620 จาก 78,047 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358