ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2563 106,609.00 เพิ่มเติม
62 ซื้อผ้าซับ รวม 2 รายการ 30,800.00 02/07/2563 เพิ่มเติม
63 63077049324 วัสดุก่อสร้าง 11,506.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
64 63077062500 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหม้อแปลง ขนาด 250 KVA จำนวน 1 งาน 49,950.00 30/06/2563 เพิ่มเติม
65 63077063422 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ระหว่าง เดือน เม.ย 2563 ถึง เดือน มิ.ย. 2563 30,047.63 เพิ่มเติม
66 630770331036 จ้างเหมาทำการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA พร้อมทำความสะอาดฯ ในทางหลวงหมายเลข 3238 ที่ กม.11+200 จำนวน 1 งาน 99,510.00 02/07/2563 เพิ่มเติม
67 63077063539 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 8,170.05 03/07/2563 เพิ่มเติม
68 63077032651 จ้างเหมาซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.100+000,กม.104+000 และทางหลวงหมายเลข 3208 ที่ กม.8+900 จำนวน 1 งาน 97,000.00 02/07/2563 เพิ่มเติม
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 97,500.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
70 63077029960 ซื้อวัสดุลูกรังหรือวัสดุมวลรวม ปริมาณงาน 825 ลบ.ม. โครงการพัฒนาชุมชมด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+205 478,500.00 25/06/2563 03/07/2563 เพิ่มเติม
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 22,232.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
72 เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ konica รุ่น bizhub 363 no.A1ue012001199 0 จำนวน 1เครื่อง,no.A1ue012001453 จำนวน 1 เครื่อง ประเดือนเดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 3 รายการ 7,140.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
73 63077061734 ซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ 26,600.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
74 63077060708 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 4 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 636/63/ซ่อม/23 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 7,178.63 30/06/2563 30/06/2563 เพิ่มเติม
75 63077061287 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณเกาะกลางและไหล่ทางสองข้างทาง พร้อมขนทิ้ง ในทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.44+078 -กม.72+665 (เป็นช่วงๆ) (รวมปริมาณงาน 444,925.30 ตร.ม) 191,317.88 03/07/2563 03/07/2563 เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 73,619 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358