ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 63077058252 จ้างก่อสร้างผลิตและติดตั้งป้ายจราจร 498,029.02 03/07/2563 เพิ่มเติม
77 63077062746 ผลิตสื่อวิดีทัศน์นำเสนอคณะรัฐมนตรี "ผลการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและการบำรุงรักษา (Operation and Maintenance O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี" 160,500.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
78 63077026887 ซื้อหินใหญ่ ปริมาณงาน 370 ลบ.ม. โครงการพัฒนาชุมชมด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+205 453,250.00 25/06/2563 03/07/2563 เพิ่มเติม
79 63077058966 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 งาน โครงการฯ สายศรีบุญเรือง-สันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43,200.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
80 63077060357 จ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (JOINT SEALER) 498,390.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
81 63077057603 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 580 ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 1086 ตอน มะขามสูง - วัดโบสถ์ ที่ กม.18+383 230,260.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
82 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 47,400.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
83 63077019541 จ้างเหมาทำการติดตั้งหลักนำทางล้มลุกสะท้อนแสงชนิดธรรมดา ในทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่าพะเนียด - โป่งปัด ระหว่าง กม.2+786 - กม.5+544 และระหว่าง กม.5+950 - กม.7+170 (เป็นแห่ง) จำนวน 250 ต้น 349,500.00 29/06/2563 เพิ่มเติม
84 63077060333 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 6,715.00 02/07/2563 เพิ่มเติม
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 35,998.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
86 63077057887 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 360,000.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
87 ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ Laserjet Interprise M604 จำนวน 2 กล่อง 16,200.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 9,200.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
89 63077059804 จ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 131 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ระหว่าง กม.12+000 - กม.14+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 464,000.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
90 260/ก/63/113 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอุปกรณ์รถหมายเลข 22-4229-06 ทะะเบียน ชข 7411 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. จำนวน 2 รายการ 983.50 17/06/2563 เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 73,619 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358