ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 63077049628 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 499,800.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
92 260/ก/63/116 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอุปกรณ์รถหมายเลข 4,923.90 25/06/2563 เพิ่มเติม
93 260/ก/63/114 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอุปกรณ์รถหมายเลข 02-0393-14 ทะเบียน 2 กฮ 77 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. จำนวน 4 รายการ 2,874.00 18/06/2563 เพิ่มเติม
94 63077052683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,480.00 03/07/2563 03/07/2563 เพิ่มเติม
95 63067335641 จ้างซ่อมรถหมายเลข 22-4230-06 ทะเบียน ชข 7409 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. จำนวน 4 รายการ 10,000.00 19/06/2563 เพิ่มเติม
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนเวียน) 9,190.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
97 63067449801 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 6,002.00 25/06/2563 25/06/2563 เพิ่มเติม
98 63077057096 จ้างทำความสะอาดอาคารกองฝึกอบรม และอาคารพิพิธภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 141,600.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
99 63067504266 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 6,002.00 29/06/2563 29/06/2563 เพิ่มเติม
100 63077057507 ซื้อเสื้อกันฝน จำนวน1 รายการ 73,500.00 01/07/2563 เพิ่มเติม
101 63077043132 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 174,330.50 01/07/2563 เพิ่มเติม
102 63077051296 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ 36,400.00 01/07/2563 เพิ่มเติม
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 26,128.00 25/06/2563 25/06/2563 เพิ่มเติม
104 63077057992 ซื้อจัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 74-6164-10-9 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/106/63 3,000.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
105 63077055697 ซื้อจัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-9084-13-5 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 4 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/105/63 2,100.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 73,619 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358