ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 63077025062 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44,490.60 29/06/2563 เพิ่มเติม
107 63077055051 ซื้อจัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 77-6078-03-0 ยี่ห้อ JCB จำนวน 3 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/104/63 5,900.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
108 63077054262 ซื้อจัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 74-6164-10-9 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/103/63 1,300.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
109 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ 9,750.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
110 63077023743 ซื้อวัสดุก่อสร้างโดวิธีเฉพาะเจาะจง 6,996.00 02/07/2563 เพิ่มเติม
111 5123563/299 ลว.3ก.ค.2563 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(B10) จำนวน 3,986 ลิตร 78,324.90 03/07/2563 เพิ่มเติม
112 63077024557 ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,930.00 02/07/2563 เพิ่มเติม
113 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 97,200.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
114 63077056503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 งาน โครงการฯ สายเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,300.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
115 63077056202 ซื้อกรวยยางสีส้มติดแถบสะท้อนแสงสีขาว ขนาดสูง 80 ซม. ฐานกว้าง 45 ซม. 40,000.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
116 63077055310 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 10,160.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
117 63077054197 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 26,580.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
118 63077053395 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 98,800.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
119 63077053301 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 350 ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 1063 ตอน พิษณุโลก - บางกระทุ่ม ที่ กม.36+600 121,450.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
120 63077053798 ซื้อยาง CRS-2 จุ 200 กก. จำนวน 20 ถัง 106,000.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 73,619 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358