ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอ่างทอง
ปีงบประมาณ 2562
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง
เลขที่คำสั่ง สทล.12 ขท.อ่างทอง 1/63
ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - ปากดง ระหว่าง กม.1+176 - กม.2+230
งบประมาณ 1,940,100.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 21/03/2562 26/03/2562
2 ประกาศราคากลาง 21/03/2562 22/04/2562
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 27/03/2562 03/04/2562
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 09/04/2562 09/04/2562
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 สัญญา/ข้อตกลง
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
8 ยกเลิกโครงการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358