ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
ปีงบประมาณ 2562
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 62037391884
เลขที่คำสั่ง 611/-/62/151
ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบ SOLAR CELL ชนิด 2 หัวบนเสาสูง (Mast Arm) พร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย – บ้านวัด ที่ กม.200+035 (LT), กม.201+035 (RT.) และทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน – หนองนางดำ ที่ กม.4+000 (LT.),
งบประมาณ 433,500.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง 18/03/2562 18/03/2562
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 18/03/2562 18/03/2562
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
4 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
5 สัญญา/ข้อตกลง
6 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
7 ยกเลิกโครงการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358