ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
ปีงบประมาณ 2562
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 62037389743
เลขที่คำสั่ง 611/-/62/159
ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาซ่อมวัสดุรอยต่อผิวทาง หรือไหล่ทางคอนกรีต รหัสงาน 21121 บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา – ดอนหวาย ระหว่าง กม.153+850 – กม.155+170 (MAIN ROAD RT.) รวมปริมาณงาน 6,039 เมตร
งบประมาณ 494,281.78
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง 21/03/2562 21/03/2562
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 21/03/2562 21/03/2562
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
4 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
5 สัญญา/ข้อตกลง 21/03/2562 21/03/2562
6 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
7 ยกเลิกโครงการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358